Stor opbakning til lokalt samarbejde om grøn energi

I slutningen af maj blev Udviklingsselskabet Biogas Thy A/S oprettet. Udviklingsselskabet har til formål at udvikle biogasprojekter i fremtidens grønne energizoner i Thy, og det særlige ved selskabet er, at det er 100 procent lokalt ejet af i alt 112 lokale interessenter.

Interessenterne består af landbrugsdrivende, industrielle virksomheder samt energi- og forsyningsselskaber i Thy, der alle har det til fælles, at de ønsker at bidrage til at reducere områdets CO2-udledning med 70 procent inden 2030.

Leif Graversen fra Fjordland blev valgt som konstitueret formand for Biogas Thy A/S. Arkivfoto

– Der er ingen tvivl om, at der er et behov for grøn, lokalproduceret gas – faktisk har det nok aldrig været større. Det er nu, vi skal handle, og derfor er jeg også enormt glad for, at udviklingsselskabet Biogas Thy nu er skabt. Selskabet er et lysende eksempel på, hvordan man kan forene interesser og sammen skabe lokal udvikling og muligheder – især når det gælder den grønne omstilling, siger Leif Gravesen, der er formand for Udviklingsselskabet Biogas Thy, udtaler den konstituerede bestyrelsesformand Leif Gravesen, formand for landboforeningen Fjordland.

Stærkt lokalt fællesskab
Det er ikke første gang, at projekter vedrørende biogas er igangsat rundt omkring i Danmark, men ifølge Karl Jørgen Nielsen, der er projektleder ved rådgivningsfirmaet PlanEnergi, er det unikt, at der er så stor lokal opbakning.

– Det er første gang, jeg ser et setup som dette, hvor man har prioriteret, og ikke mindst er lykkes med at få så mange lokale aktører med så tidligt i processen. Det er meget unikt, at hele værdikæden er repræsenteret som det første. Jeg er overbevist om, at det vil smitte positivt af på projektet og være nøglen til succes, siger Karl Jørgen Nielsen.

Formanden for Klimaalliancen Thy og næstformanden for Udviklingsselskabet Biogas Thy, Lars Peter Christiansen, fremhæver i tråd med dette, at man i Thy generelt rigtig gode til at finde sammen i fællesskaber, og at det er med til at skabe grobund for lokal grøn omstilling:

Lars Peter Christiansen Foto: Thy-Mors Energi

– I Klimaalliancen Thy har vi gennem det sidste halvandet år arbejdet på at identificere lokale CO2 reduktionspotentialer i Thy, og der er et stort potentiale for netop produktion af biogas. Det er nødvendigt at biomassens ressource bliver nyttiggjort for at nå i mål med en 70 procents reduktion af CO2 inden 2030, lyder det fra Lars Peter Christiansen, adm. direktør for Thy-Mors Energi.

De mange lokale interessenter står for cirka 40 procent af områdets samlede biomassepotentiale. Selvom en stor del af det samlede potentiale allerede er en del af projektet, er der plads til flere. Målet med udviklingsselskabet er nemlig at udvikle og etablere biogasanlæg i Thy, som alle lokale interesserede kan blive medejere af, når projekterne står klar til etablering.

Forfatter
Tags
Top