Stor interesse for tilskud til oplagring af svinekød

Der blev åbnet for ansøgninger 9. marts og 17. marts 2015 var første dag, hvor slagterierne kunne starte oplagringen. Den store interesse overrasker ikke NaturErhvervstyrelsens EU-direktør Sarah Børner.

– Svinebranchen er presset af Ruslandskrisen, så vi er glade for, at fødevareministeren har fået en oplagringsordning igennem hos Kommissionen, der giver os mulighed for at række branchen en hjælpende hånd, siger Sarah Børner.

Danmark er foreløbigt det land, som bruger ordningen flittigst, og de første ansøgninger løber op i et samlet støttebeløb på lidt mere end 11 mio. kr. Tilskuddet til oplagring går kort fortalt ud på, at slagterierne kan få tilskud til de udgifter, som er forbundet med oplagring af svinekødet i autoriserede frysehuse.

Slagterier kan fortsat søge tilskuddet, og det ligger endnu ikke fast fra Kommissionen, hvornår ordningen bliver lukket. Kommissionen har dog oplyst, at ordningen bliver lukket igen, formentlig når markedssituationen har forbedret sig, og svinepriserne er steget.

Støtte til bl.a. skinke, kam og flæsk
Der ydes støtte til oplagring af halve slagtekroppe og forskellige udskæringer også udbenet såsom skinker, bove, forender, kamme og brystflæsk.

Støttesatserne er faste beløb for de tre oplagrings-perioder på 90, 120 eller 150 dage. For eksempel er satsen for skinker på 254 €/tons ved 90 dage og 278 €/tons ved 150 dage.

Forfatter

Related posts

Top