Stor forskel på besked om pesticider i drikkevandet

Du er ikke sikker på at få besked, hvis dit vandværk har opdaget sprøjtegift i drikkevandet, viser en DR-rundspørge.

Ifølge Vandforsyningsloven skal kommunalbestyrelsen skal informere forbrugerne, hvis drikkevandet ikke opfylder kvalitetskravene – medmindre kommunen vurderer, overskridelsen er ubetydelig.

Det betyder i praksis, at forbrugerne – udover en årlig afrapportering om den generelle vandtilstand – ikke har krav på direkte information, hvis det vand, der tappes af hanen, indeholder pesticid-koncentrationer over grænserne.

To vandværker i Thy har indenfor fem år fået konstateret højere indhold end grænseværdierne tillader.

Hos Snedsted Vandværk tog man ifølge DR en omprøve som ikke viste overskridelse af grænseværdien. Derfor valgte man ikke at informere fordi man ikke ville skabe panik blandt forbrugerne.

Hos Doverodde Vandværk havde man en dialog med myndighederne og blev enige om ikke at informere forbrugerne.

Arkivfoto : vandboring

Forfatter

Related posts

Top