Stor forskel på andelen af trafikulykker i landets politikredse

 I Danmarks 12 politikredse ser det vidt forskelligt ud, når det kommer til antallet af trafikulykker i forhold til indbyggere. Samtidig er der stor forskel på, om vi kommer til skade i bil, på cykel eller som fodgænger. Vejdirektoratet har sammenlignet trafikulykkerne i alle landets politikredse for 2016.

– Jeg håber, at den samlede ulykkesrapport for alle landets politikredse vil være et værktøj for både kommuner og politi til at kunne tilpasse de trafiksikkerhedsmæssige indsatser til de udfordringer, der er i netop deres politikreds, siger Marianne Foldberg Steffensen, der er leder af Vejdirektoratets afdeling for trafiksikkerhed. 

Der er større risiko for at være involveret i en trafikulykke, hvis du bor i det sydlige Jylland i forhold til blandt andet Nordsjælland. Det viser en sammenligning af ulykkestallene fra landets 12 politikredse, som Vejdirektoratet har udført.

I 2016 tegnede Syd- og Sønderjyllands politikreds sig for 7,7 % af befolkningen, men for 10,7 % af trafikulykkerne, og den placerer sig dermed dårligst blandt de 12 politikredse. Modsat gik det i Nordsjælland, hvor befolkningsandelen i 2016 udgjorde 10,3 %, mens antallet af ulykker udgjorde 6,6 %.

Typen af transportmiddel varierer
Samtidig varierer typen af transportmiddel, vi kommer til skade i. Der er en tendens til, at politikredse med storbyer har flere ulykker med cyklister og fodgængere, mens der er flere ulykker med biler uden for byerne.

Nordjylland og Midt- og Vestjylland havde flest personskader i bil i 2016. I begge politikredse var mere end halvdelen af alle dræbte og tilskadekomne i bil. Derimod var det kun 20 % af de dræbte eller tilskadekomne i Københavns Politikreds, der var i bil.

I Københavns politikreds var næsten halvdelen af de dræbte eller tilskadekomne på cykel, og cykeløen Bornholm havde den næststørste andel af dræbte eller tilskadekomne cyklister med 32 %. Midt- og Vestjylland samt Midt- og Vestsjællands politikredse havde det laveste andel af dræbte og tilskadekomne cyklister med 16 % i begge kredse.

 

Forfatter

Related posts

Top