Støtte til lokal, bæredygtig turisme i Thy

I alt 41 projekter fordelt ud over landdistrikterne og de små øer kan se frem til at modtage 10,1 millioner kroner i støtte fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje under temaet grøn omstilling og bæredygtig udvikling i landdistrikterne.

Et af de projekter, som bliver tilgodeset er Støtteforeningen Hannæs-Østerild, der modtager 293.000 kroner.

Foreningen står bag et projekt, hvor formålet er, at kyst-, natur- og kulturoplevelser i området skal
gøres til bæredygtig turisme, der er synlig og let at booke.

Projektet skal sætte stedbundne potentialer i spil og sikre, at der skabes miljømæssig, social og økonomisk værdi for lokalsamfundets borgere og virksomheder.

Foreningen vurderer, at lokalområdet rummer store værdier og turistoplevelser indenfor bæredygtighed, grøn omstilling og unikke oplevelsessteder, som udgør attraktive potentialer for turisme. I dag taler potentialerne dog ikke sammen, og der findes ikke en formidling som kobler oplevelsesstederne og bæredygtig turisme sammen.

Tilskuddet fra puljen skal derfor anvendes til en projektleder, som skal facilitere en brugerinvolverende designproces, hvor de stedbundne potentialer identificeres, evalueres og beskrives.

Herudover skal projektlederen understøtte en bæredygtig turismeudvikling med fokus på miljømæssige faktorer og understøtte produktudvikling af produkter, der formidler områdets værdier og bæredygtige profil.

Foto Thy Turistforening

Forfatter

Related posts

Top