Støtte på 1,8 millioner: Pengeregn over lokale projekter

34 ansøgere fra hele landet har i dag fået positivt svar på deres ansøgninger til Erhvervsministeriets Landdistriktspulje.

Ud af de 34 ansøgere er 5 projekter i Thy og på Mors blev tilgodeset med næsten 1,8 millioner kroner i alt.

Se hvilke lokale projekter der har fået støtte herunder:

Thy Erhvervsforum – Vi Elsker Thy: 300.00 kroner
Projektet vil afprøve nye samarbejdsformer på flere niveauer for målrettet at sikre en bæredygtig detailhandel i Thy. Bestyrelserne i Thisted handel og industriforening, Hurup Handelstandsforening og Hanstholm Centerforening er gået sammen i et samarbejde for at imødegå tendensen til butikslukninger og tomme butikslokaler. De vil øge samarbejdet ved at oprette foreningen “Vi elsker Thy” i første omgang for Hurup, Thisted og Hanstholm, med fælles og overordnede opgaver inden for udvikling og afvikling af events, fælles branding og markedsføring, stordriftsaftaler med leverandører, skræddersyet kursusforløb til detailhandlen, 1:1 SOME og samlet markedsføring i turistaviser samt aktivering af tomme butikslokaler og tiltrækning af butikskæder.

Thy Erhvervsforum – Varme Zoner på Kanten af Kongeriget: 620.900 kroner
Projektet er et udviklingsprojekt, hvor formålet er at undersøge potentialerne for at etablere flere attraktive lejeboliger i udvalgte ”varme zoner” i landdistrikterne og dermed understøtte  muligheden for flere danskere at afprøve et liv i yderområderne. ”Varme zoner” defineres i projektet som en landsby, der er i vækst og hvor befolkningstallet er stærkt stigende. Baggrunden for projektet er, at det som potentiel tilflytter kan det være svært at overskue, hvad det indebærer at flytte til et yderområde. Det kan være risikofyldt at investere i en bolig, som det kan være svært at komme af med igen. Projektholders vurdering er, at væsentlige flere ville være indstillet på at bo i en varm zone, hvis der fandtes flere attraktive lejeboliger.

Sydøstmors Ejendomsselskab – Købmandsgaard går nye veje: 249.000 kroner
Projektets overordnede formål er at fastholde og fremtidssikre en i dag velfungerende købmand, hvor forpagteren af købmanden gennem en årrække stopper. Projektet skal sikre en succesfuld omstilling fra en traditionel butik drevet af en forpagter til en socialøkonomisk og helhedsorienteret butik, der engagerer og trækker på ressourcer fra hele lokalområdet og drives af et borgerejet, socialøkonomisk driftsselskab, der bliver projektejer. Ambitionen er bl.a., at butikken får så mange lokale fødevarer ind som muligt gennem samarbejde med netværket af regionale
fødevareproducenter.

Friends of Cold Hawaii – Cold Hawaii Event: 430.000 kroner
Arbejdet med Cold Hawaii beror i dag for en stor dels vedkommende på frivillige kræfter. Projektet søger at forankre organiseringen og få brandet Cold Hawaii ind i en stærk selvstændig organisation, der med egne ressourcer og kompetencer kan sikre et fortsat grundlag for udvikling og afholdelse af store events, selv når stærke frivillige ressourcer trækker sig tilbage.

Thy Turistforening – En Dag i Vildmarken: 165.000 kroner
Projektet ”en dag i vildmarken” vil etablere Danmarks største friluftssommerland dybt inde i Thy nationalparks skov, og i dyb respekt for og i samspil med naturen. Det betyder aktiviteterne i friluftssommerlandet ikke efterlader sig spor i naturen. Mange aktører tilknyttet til parken mener, at andre end spejdere og naturpassionerede personer kan have svært ved at finde ind til, hvad nationalparken indeholder for netop dem. Projektet skal tilbyde denne målgruppe en stærk appetitvækker på alt det som Thys nationalpark kan tilbyde familien Danmark, uden at påvirke
naturen negativt.

Arkivfoto: Jens Kristian Kjærgaard

Forfatter

Related posts

Top