Støtte fordelt til udvikling af lokalområder i Thy

Der bliver knald på udvikling i lokalområderne i Thisted Kommune, når en række områder, borger- og beboerforeninger, samt kulturcentre kan tage fat i de midler, som Kommunalbestyrelsens pulje for lokal udvikling har givet til deres rådighed.

Ud af de 13 ansøgere har ni fået støtte til deres projekter, og flere er opfordrede til at søge sammen i klynger for på den måde at optimere udbyttet af puljen mest muligt.

De lokale projekter har fået støtte, særligt i kraft af deres fokus på at kunne gøre det mere attraktivt at bosætte sig i en by eller et område. Inden for denne ramme er ansøgningerne, som har haft kreativt og nytænkende indhold, og med afsæt i særlige lokale og stedbundne potentialer, blevet prioriteret højest.

Det var på mødet 14. juni, at kommunens udvalg for erhverv, arbejdsmarked og kultur godkendte støtten til de følgende ni projekter:

Øsløs Sogne- og Kulturforening, 40.000 kr. til udvikling af Bygholm Kite Surf
Borgerforeninger Østerild, Hillerslev, Hanstholm, Snedsted, Sennels, 75.000 kr. til Digitalt Landsbynetværk
Sennels Borger- og Udviklingsforening samt Søsportsklubben Vilsund, 30.000 kr. til mobil fjord-sauna
Vestervig Håndværker- og Borgerforening, 35.000 kr. til sanse- og oplevelsesprojekt
Vorupør i udvikling, 65.000 kr. til Cold Hawaii Kultur- og Aktivitetscenter
Agger Athlon, 60.000 kr. til Agger Athlon Event 2017
Hundborg og Omegns Borgerforening, 80.000 kr. til grøn oase i byen
Boddum Beboerforening, 40.000 kr. til aktivitetshave
Sønderhå-Hørsted Kulturcenter, 75.000 kr. til udendørs samlingssted

Dermed er alle midler i 2017-puljen brugt.

Thisted Kommune modtog i alt 13 ansøgninger, og Teknik og Erhverv har sammen med Landsbygruppen Thy indstillet til Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, hvilke projekter, der støttes i 2017.

Foto : Agger Athlon

Forfatter

Related posts

Top