Størrelsen af vores overskydende skat er faldende

Fredag i sidste uge var en privatøkonomisk festdag for mange danskere. Det var nemlig dagen, hvor SKAT udbetalte overskydende skat for indkomståret 2018. Noget der kom hele 3,4 mio. borgere til gode.

Den gennemsnitlige udbetaling lød i år på 4.717 kr. Det er lidt lavere end sidste år, hvor gennemsnittet lød på 4.900 kr. Faktisk har udbetalingen af overskydende skat vist en faldende tendens igennem flere år.

For de seneste fem år ser tallene for overskydende skat ved den første udbetaling således ud ifølge Skattestyrelsens egne udmeldinger:

Kilde: BDO

Tallene omfatter kun personer med enkle indkomstforhold – det vil i første række sige lønmodtager, studerende og pensionister – ligesom tallene kun dækker den første udbetaling. Der er således ikke taget højde for de udbetalinger, som skyldes rettelser til årsopgørelsen, der er indtastet efter slutningen af marts måned i året for udsendelsen af årsopgørelsen.

En overskydende skat kan fx sikres ved at forskudsregistrere kørselsfradraget for lavt eller via en frivillig forhøjelse af trækprocenten, hvilket nok er det mest udbredte kneb.

Forfatter
Tags

Related posts

Top