Større tilfredshed med livet på Mors

Der er blevet færre daglige rygere på Mors siden 2010, og flere vurderer, at de er meget til tilfreds med livet. Samtidig følger morsingboerne den landsdækkende tendens, som viser, at der er stigende udfordringer med overvægt og inaktivitet.

Der er sket et drastisk fald i antallet af daglige rygere på Mors fra 25,3 % i 2010 til 19 % i 2017. Antallet er dog stadig højere end regionsgennemsnittet, som ligger på 16,6 %. Samme tendens viser sig hos storrygere, som er gået fra 13,4 % til 10,1 % på Mors, hvor gennemsnittet regionalt er på 7,9 %

– Vi er meget tilfredse med, at der er sket et drastisk fald i andelen af daglige og storrygere på Mors. Det viser, at vores øgede indsats på området bærer frugt. Samtidig skal vi fortsætte med at holde fokus på området, da vi netop ved at rygning øger risikoen for sygdom og tidlig død og løbende påvirker den enkeltes helbred. Derudover har det også store omkostninger for samfundet, fortæller Henning Sørensen, formand for det Sociale Udvalg i Morsø Kommune.

Bedre mentalt helbred
Sundhedsprofilen for 2017 tegner et billede af, at morsingboerne over 16 år er mere tilfredse med livet, er mindre stressede og har et bedre mentalt helbred end nordjyderne generelt.

– At mange oplever en større livstilfredshed og mindre stress på Mors, er jeg virkelig glad for. Også at vi ligger lavere end regionen generelt. Dog er det stadig områder, som fylder for den enkelte borger og pårørende, som er ramt, og noget som vi også skal være meget opmærksomme på fremadrettet, fortæller Henning Sørensen.

Henning Sørensen

Andelen med højt stressniveau er på 20,1 % på Mors mod 23,2 % regionalt. I 2010 var tallene 21,1 procent på Mors og 20,8 % regionalt. Derudover vurderer 24,8 %, at de er meget tilfredse med livet på Mors i 2017, hvor det var 23,5 % i 2010. Regionalt er tallene 23,8 % i 2017 mod 23,1 % i 2010.

Flere overvægtige på Mors
Selvom der er flere borgere, som er aktive på Mors end generelt i regionen, så er antallet af overvægtige morsingboere højere end på regionsplan.

– Ud fra besvarelserne tyder det på, at der er en sammenhæng mellem antallet af overvægtige, og at der er flere borgere med dårlige kostvaner på Mors. Det er naturligvis op til den enkelte borger, hvordan de vælger at leve. Vi skal søge at sikre, at borgerne får rammerne for at gøre sundhed til det lette valg, og det bliver helt naturligt at tage del i de tilbud, der kan give en forbedret sundhed og livskvalitet, siger Henning Sørensen.

Svarprocenten i undersøgelsen var på 61,6 % i Morsø Kommune, hvilket ligger i den tredjedel med den højeste svarprocent.

Borgerne har hovedansvar for egen sundhed
I den kommende tid skal der udarbejdes en ny Sundhedspolitik for Morsø Kommune, og den vil på alle parametrene blive sammensat således, at der tages højde for både positive og negative tendenser i Sundhedsprofilen 2017.

Den fysiske, psykiske og mentale sundhed er en fælles opgave. Det er dog helt centralt at borgerne først og fremmest selv tager initiativ til at forbedre deres egen sundhed. Samtidig vil der også være fokus på samarbejdet mellem det offentlige, virksomheder, foreninger og borgerne, i udarbejdelsen af den fremtidige Sundhedspolitik for Morsø Kommune.

Forfatter

Related posts

Top