Stil krav til hinanden på det psykiatriske område

Af Peter Therkildsen (V), Regionsrådsmedlem, Medlem af kommunalbestyrelsen, Morsø Kommune

Vi skal stille krav til hinanden på det psykiatriske område. Det er mere aktuelt end nogensinde før, fordi vores samfund, og de mennesker det handler om, netop nu har mulighederne og behovet aldrig har været større.

Vi har talt om det i mange år, og hver gang der er valgkamp bliver det fremhævet, men når hverdagen så genindtræder, så glemmer man de mennesker det handler om, og vi politikere får ikke fornyet vores indsigt i forholdene.

Taberne er borgere med psykiske udfordringer og deres pårørende. Forringet livskvalitet, -for mange hospitalsbehandlinger, sygefravær fra arbejde og for langvarige forløb er resultatet.
Vi har i høj grad slået det hen med mangel på psykiater, og at systemet har stillet krav om diagnoser mm, men det er dårlige undskyldninger.

Sagen er nok snare, at det er uhyre vanskelig for de borgere det handler om, at navigere i sundhedsvæsenet, og at der ikke i tide bliver taget hånd om sygdommen.

Det er kommunernes opgave, – det er den praktiserende læge og speciallæges opgave, men det er først og fremmest regionen, der skal fange patienterne og i et samarbejde med kommunen, psykologer, lægepraksis og den enkeltes netværk, skal finde muligheder. Muligheder der kan gøre en forskel.

Vi skal sidestille psykiatrien med somatikken lyder det, men samarbejde for at udnytte den synergi der er i det, er lige så vigtig. Det sparer på sundhedsudgifter i det samlede sundhedsvæsen på længere sigt.

Tænk sig, hvis man kan passe sit arbejde, blive hurtig velfungerende, bevare selvtilliden, selv klare hverdagen, og leve så normalt som mulig, hvis kommune, region og øvrige aktører, hjælpes ad med at få mennesker på ret køl.
Forfatter

Related posts

Top