Sten for sten

Den nye musikskolebygning på Tingstrupvej er hastigt ved at finde sin endelige form. Et tegn på, at endnu en strabadserende etape i KulturRummet er veloverstået, hvorfor samarbejdspartnere og interesserede nu indbydes til rejsegilde i Thys ambitiøse kulturflagskib.

Og der er bestemt grund til at skåle for og med Musikskolen i Thy – selvom bygningen endnu ikke er fuldendt, lader musikken ikke vente på sig. Efter det obligatoriske traktement af pølser og drikkevarer, sørger musikskolen for festlig stemning med et rytmisk indslag. Herefter er der mulighed for hyggesnak og besigtigelse af den nye bygning.
En sand kultour de force

Positivt og konstruktivt samarbejde
Den nye musikskole er udviklet med stor respekt for de kulturhistoriske værdier, der kendetegner musikskolens nabo, biblioteket, og projektleder Clive Snapes er godt tilfreds med den hidtidige byggeproces, der er forløbet planmæssigt og uden de store problemer:

– Det har været et godt forløb helt fra start. Det er et godt hold, vi har fået samlet, og projektet bærer uden tvivl præg af, at vi har haft et positivt og konstruktivt samarbejde med alle vores entreprenører og samarbejdspartnere, siger han.

Der er sket ganske meget, siden det første spadestik blev taget i efteråret 2016, og med opførelsen af bygningen, begynder der hurtigt at tegne sig et tydeligere billede af KulturRummet som helhed. En udvikling som biblioteks- og musikskoleleder Thomas Antunes er glad for at se:

– Det har været en fornøjelse at kunne følge med i udviklingen af musikskolens nye bygning, en udvikling, der for alvor har taget fart inden for de seneste par måneder. Rejsegildet her markerer, at vi er kommet et skridt nærmere den inspirerende og kreative platform, som KulturRummet allerede er i færd med at blive, og jeg ser meget frem til de mange kulturaktiviteter, som vil finde sted i og omkring vores nye, flotte bygningsværk, siger han begejstret.

Multisal med superakustik og rejsegilde
Musikskolen får blandt andet en multisal med superakustik og bliver sammen med biblioteket hjemsted for musikalsk læring, vidensoplevelser, multimediehåndværk og meget andet.

Fredag den 5. maj kl. 12 byder en repræsentant fra styregruppen velkommen til rejsegildet, hvorefter bygningsarkitekt Carl-Peter Krarup vil takke byggeriets håndværkere. Se mere om eventen her:

Om KulturRummet
KulturRummet er hele Thys nye, grønne og åbne kulturhus, der giver kulturen vide rammer og frit spil. Et areal på otte hektar i hjertet af Thisted skal fungere som katalysator for kreativitet, oplevelser og et væld af kulturaktiviteter. KulturRummet er sammensat af en række kreative miljøer, der hver især bidrager til et rigt og dynamisk kulturliv i Thy.

Sted
Musikskolens afdeling i Thisted, Tingstrupvej 17, 7700 Thisted.

Tidspunkt
Fredag den 5. maj kl. 12.

Forfatter

Related posts

Top