Status på første år med FGU Nordvest

Det første skoleår med den nye FGU-uddannelse (forberedende grunduddannelse, red) er netop afsluttet, og hos FGU Nordvest, der har til huse i både Nykøbing, Thisted og Aabybro i Jammerbugt Kommune, er man stolte over og glade for, hvor godt det lokale FGU-tilbud er kommet fra start

FGU Nordvest har gennem sit første skoleåret løbende sendt elever videre i uddannelse og job, men der er ingen tvivl om, at det er her ved skoleårets afslutning og forud for ungdomsuddannelsernes opstart, at den største gruppe takker af og melder sig klar til nye udfordringer. Således kan FGU Nordvest her på tærsklen til sommerferien sende hele 29 elever videre til ungdomsuddannelser og 6 elever videre i beskæftigelse.

– Selv ikke COVID19, som medførte, at den normale undervisning for en periode måtte erstattes med onlineundervisning samt nødskole for de elever, som ikke kunne trives med digital undervisning alene, har skabt slinger i valsen. Det har blot været en udfordring, der skulle håndteres, oplyser FGU Nordvest i en pressemeddelelse.

– Når vi skal gøre status over det første skoleår, synes jeg, at der er al mulig grund til at være stolte. Vi er lykkedes med at få løftet og klargjort en stor flok elever til videreuddannelse eller job. Der ligger en klar målsætning for den enkelte elevs udvikling, når de starter her og på baggrund af den målsætning, sammensætter vi så præcist det forløb, der giver mest mening for den enkelte i forhold til, hvor vedkommende er, og hvor vi skal nå hen. Og dét synes jeg – sagt i al beskedenhed – at vi har været virkelig dygtige til, fortæller direktør for FGU Nordvest Ann Hvid Skouboe.

FGU-direktør Ann Hvid Skouboe.

– Vi har formået at skabe undervisning, der giver mening, og som giver eleverne de nødvendige kompetencer for at kunne blive optaget på en ungdomsuddannelse eller komme i job. Selv med COVID19-udfordringerne har vi formået at fastholde vores elever og tilpasse undervisningen, så elevernes individuelle behov er blevet tilgodeset. Så stort cadeau til både undervisere og vejledere for, at de selv under så svære forhold er lykkedes med at sikre elevernes tilknytning og fortsatte læring, lyder det videre fra direktøren.

Helhedsorienteret tilgang gør en forskel
FGU Nordvest arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang til undervisningen, og det har givet pote.

Elever der fx har hadet matematik- eller danskundervisningen i folkeskolen får pludselig en “aha-oplevelse”, når de boglige fag bliver integreret i værkstedsundervisningen. Det kan være eleven, der drømmer om at blive tømrer, og som lige pludselig kan se meningen med matematikken, når han skal bruge matematiske modeller til at beregne målestoksforhold på det shelter, han skal bygge, eller når produktionsomkostningerne på et havebord skal beregnes. Dét, at eleverne kan se, hvordan de boglige fag udmønter sig i praksis, gør en forskel og giver dem en helt anden motivation for at lære.

Mens det for nogle elever er de faglige kompetencer, der skal løftes, handler det for andre om at udvikle de personlige og/eller sociale kompetencer.

Sigurd Bendix har netop afsluttet et halvt år på FGU Nordvest, efter at han var droppet ud af gymnasiet. På det faglige plan var han rigtig godt kørende, men der var rum for forbedring på parametre som mødestabilitet og struktur i skolegangen.

– Inden jeg startede i gymnasiet havde jeg været ude at arbejde i et halvt år, og det gjorde, at jeg kom lidt ud af rytmen med at gå i skole. Det blev en udfordring for mig at møde til tiden og få lavet mit skolearbejde – jeg manglede motivationen. Så jeg valgte at stoppe på gymnasiet og tage et halvt år på FGU. På gymnasiet var det ens eget problem, hvis man ikke mødte op og ikke fik lavet sine afleveringer, men på FGU følger de op på det. Her bliver man ringet op, hvis man ikke møder til tiden, og er man syg, skal man selv ringe og meddele det – og de kan sagtens finde på at stikke lidt til en og spørge ind til, om man nu også er sikker på, at man ikke kan komme, fortæller han og fortsætter:

Sigurd Bendix.

– Der bliver også fulgt op på manglende afleveringer, og får man det ikke lavet, risikerer man at blive trukket i skoleydelse. På den måde er FGU meget mere ”håndholdt” end gymnasiet. Man lærer, at tingene har en konsekvens, og det har helt klart hjulpet mig – både til at blive mødestabil og til at få struktur på skolearbejdet. Jeg har fået motivationen tilbage, så nu er jeg helt klar til at klø på, når jeg efter sommerferien starter på handelsgymnasiet.

Forfatter

Related posts

Top