Staten går ind i sag om gravningen af moler på Mors

Staten er gennem Naturstyrelsen nu gået ind i sagen omkring gravningen af moler på Mors.

Politikerne frygter ifølge Nordjyske, at råstofplanens indhold om gravning af moler direkte kan indebære en risiko for, at staten nedlægger veto mod forslaget til råstofplan. Og gør de det, skal hele arbejdet starte forfra.

Styrelsen har lagt vægt på, at moler er en national ressource, som der er knaphed på og det tolker regionsrådspolitikerne derhen, at staten fortsat ønsker molergravning på Mors.

Et flertal i regionsrådet tog områder omkring Mosebjerg og Stjærhøj ud af planen samtidigt med, at man undersøgte mulighederne for at grave moler i nye områderne ved Hesselbjerg og Erslev.

Undersøgelserne omkring Erslev forventes færdige senere på året. Regionspolitikerne har nu udsat yderligere politisk behandling af moler-sagen til efter sommerferien, hvor man håber at have fået statens holdning til sagen på bordet.

Forfatter

Related posts

Top