Staten blåstempler vindmølle-bekendtgørelse

To EU-domme fra 2016 har siden deres afsigelser i hhv. juli og oktober sat spørgsmålstegn ved om bl.a. den danske vindmøllebekendtgørelse var gyldig. Årsagen er, at der ikke er lavet en såkaldt strategisk miljøvurdering (SMV) forud for bekendtgørelsens indførelse.

Det har ledt til, at en række kommuner enten har stoppet deres planlægning for vindmøller eller spurgt Miljø- og Fødevareministeriet til råds omkring gyldigheden af bekendtgørelsen.

I en længe ventet juridisk afgørelse, har Miljø- og Fødevareministeriet i dialog med Justitsministeriets jurister nu afgjort, at EU-dommene ikke har konsekvens for den danske vindmøllebekendtgørelses gyldighed.

Statens jurister vurderer, at vindmøllebekendtgørelsen er gyldig både hvad angår projekter godkendt før og efter EU-dommenes afsigelse, og at den derfor fortsat kan bruges til at planlægge efter i kommunerne.

Folketinget har så tidligt som april efterlyst en konkret juridisk vurdering, og det er den der nu endelig ligger klar. Samtidig betyder afgørelsen også, at tidligere snak om evt. statslige erstatningshensyn ikke er aktuel.

Vindmøllebekendtgørelsen har været gældende i flere år, og Miljø- og Fødevareministeriet vurderer, at bekendtgørelsen er gyldig, indtil der er udstedt en ny og miljøvurderet vindmøllebekendtgørelse. Det betyder, at tilladelserne til tidligere anmeldte og opstillede vindmøller fortsat gælder. Og at der også i de kommende måneder, hvor arbejdet med at lave en miljøvurdering foregår, vil kunne anmeldes nye vindmøller efter den nuværende bekendtgørelse.

– Vi har besluttet, at det vil være bedst at få beskrevet, hvilken påvirkning reglerne har på miljøet på det her område. Derfor går vi nu i gang med arbejdet med at få vindmøllebekendtgørelsen miljøvurderet. Samtidig er det vigtigt at sige, at det ikke har konsekvenser for de tidligere og nuværende tilladelser til at opstille vindmøller eller for de anmeldelser, der måtte komme, mens arbejdet pågår, siger Sara Røpke, kontorchef i Miljøstyrelsen på mst.dk

Forfatter
Tags

Related posts

Top