SSP konsulent hædres med Lions’ største hæder

Thisted Kommunes SSP konsulent Lejf Brogaard er blevet hædret med Lions Club’s største hæder : The Melvin Jones Award og et kontantbeløb på 1.000 USD.

Det skete ved hans afskedsreception, hvor Lars Prior Larsen fra Lions hyldede Lejf Brogaard for sin indsats gennem årene og hvor Lions har støttet op omkring SSP-arbejdet siden 2003.

I 2003 besluttede Lions Club Thisted at etablere et Misbrugsudvalg med sigte på en indsats mod misbrug, særligt stofmisbrug hos unge mennesker. Man overvejede forskellige muligheder for indsatsen og nåede frem til, at vi ville forsøge sig med undervisningsprogrammet Lions Quest – som nu hedder Holdning og Handling. Det er et pædagoigsk program med sigte på holdning og handlingskorrektion. Det kan anvendes bredt til konfliktløsning – f.eks i forbindelse med mobning, men altså også i forbindelse med uhensigtsmæssig adfærd, som kan føre til stofmisbrug. Programmet er rettet mod lærere og pædagoger, som vi så gerne skulle have kontakt til.

– her tilsmilede heldet os i form af kontakt til dig Lejf. Du var den rette person på det rette tidspunkt. Du havde den rette position i “væsenet” og i kommunen. Dertil en visionær holdning og et engagement i projektet, sagde Lars Prior Larsen.

Første kursus i 2004
Det første kursus blev afholdt i 2004 efterfulgt af et årligt kursus for personalet på skolerne i Thisted.

Efter kommunalreformen i 2007 udvidede man tilbuddet til at dække alle skoler i den nye storkommune – og nu i samarbejde med de øvrige fem Lions klubben i Thy.

 

Samarbejdet er blevet udvidet over tid med blandt andet hjælp til anskaffelse af tøj med logo til synliggørelse af SSP-medarbejderne, uddeling af “Stoffer”-spil på alle overbygningsskolerne i Thisted Kommune og – ikke mindst – årlige opførelse af teaterforestillingen “4,1 promille” for elever og forældre i alle 8. klasser i forbindelse  med en temadag.

–  du som har været katalysator i forbindelse med vores fælles projekt med Thisted Kommune om Kampen for børnene. Der har været øget opmærksomhed på og mulig afsløring af misbrug af børn. I Lions har vi været utroligt glade for samarbejdet med dig. Uden din hjælp var der risiko for, vi havde stået tilbage ned vores midler og talenter ubrugte, sagde Lars Prior Larsen og fortsatte:

– Den største hæder, der kan tildeles i Lions-regi hedder Melvin Jones Award – efter grundlæggeren af Lions organationen. Som påskønnelse af din indsats i vores samarbejde har vi i Lions Club Thisted besluttet at tildele dig en Melvin Jones Award. Med awarden følger der en “pris” på 1.000 US Dollars. Dem får DU ikke, men pengene frigøres til et humanitært formål i Lions regi, lød det fra Lars Prior Larsen i hyldestetalen til Lejf Brogaard.

Forfatter

Related posts

Top