Spot på borgeren skudt i gang på Mors

Borgerne var i centrum, da medarbejdere fra Region Nordjylland, Regionshospital Nordjylland og Morsø Kommune torsdag skød et nyt tiltag i gang på Mors. Nye Veje hedder det.

Tanken er, at man skal gå nye veje og sammen skal man nytænke og udvikle gode sammenhængende patientforløb på tværs af hospital, kommune og praktiserende læge.

– For kommune og region er enige om, at sammen kan vi gøre det bedre, sagde kommunaldirektør Rikke Würtz og regionsdirektør Svend Særkjær.

Målet er også, at det tætte samarbejde skal kunne tiltrække læger til Mors til glæde for borgerne.

Til kick off seminaret, hvor repræsentanter for region og kommune deltog, kom der en stor bunke af gode ideer på bordet til, hvordan gode sammenhængende patientforløb kan udvikles, så region og kommune gør det bedre for borgeren.

I den kommende tid skal de mange gode ideer prioriteres, og det er ikke sådan, at borgerne kommer til at opleve forandringer i næste uge.

Det tager tid at udvikle, og Nye Veje har seks år til at komme i mål, men nu er arbejdet sat i gang.

Forfatter

Related posts

Top