Sports College Mors har fået ny formand

Torsdag aften aflagde Henrik Markmøller Bro sin fjerde og sidste beretning som formand for Sports College Mors.

Her meddelte han, at han ikke ønskede at fortsætte som formand. Den øvrige bestyrelse var blevet orienteret om beslutningen på forhånd. Henrik Markmøller Bro, der begrunder sin afgang med tid – eller mangel på samme – vil dog gerne fortsætte som mening bestyrelsesmedlem.

Efter generalforsamlingen konstituerede den nye bestyrelse sig med Hans Riisager Holst fra Nykøbing som ny formand. Jens Jørgen Jensen fra Øster Jølby fortsætter som næstformand.

I tiden med Henrik Markmøller Bro som formand er Sports College Mors blevet udvidet fra 14 til 22 boende elever, der er blevet lejet en fløj mere, faciliteterne har fået et stort løft, personanleforholdene er blevet markant forbedret og Håndbold Akademi Mors – blot for at nævne nogle af tingene.

Dertil kommer at et helt nyt Sports College er under opførelse.

– Jeg ser tilbage på årene, som nogle super gode år og meget tilfredsstillende, fortæller Henrik Markmøller Bro.

I forhold til sammensætningen af den nykonstituerede bestyrelse var Pia Østergård, Øster Jølby på valg, men hun ønskede ikke genvalg. Istedet blev Kim Standly, Nykøbing valgt. Morten Thomadsen, Støvring (forældrerepræsentant) ønskede også at stoppe, da sønnen ikke længere var elev på College. I stedet for ham indtræder Michael Pedersen, Skive som forældrerepræsentant. Der var genvalg Birthe Jensen, Nykøbing, Henrik ”Sivert” Kristensen, Hvidbjerg.

Øvrige bestyrelsemedlemmer er Jens Jørgen Jensen, Øste Jølby, Hans Riisager Holst, Nykøbing og Henrik Markmøller Bro, Nykøbing.

Forfatter

Related posts

Top