Sport & Event Center kickstarter byfornyelsen

Den kommunale plan for en større områdefornyelse i Jebjerg i Salling under overskriften ’Jebjerg i forandring’ går sin planlagte gang med en fastlagt og langstrakt tidsramme frem til 2021. Men sideløbende er forandringen af Jebjerg i disse dage allerede gået i gang.

Har man passeret Østergade i Jebjerg for nyligt, har man ikke kunnet undgå at lægge mærke til, at her sker en væsentlig forandring. En tidligere lejebolig på adressen Østergade 24 har haft sin sidste ejer. Bygningen som oprindeligt blev opført i 1920 og senere ombygget i 1976 var i meget dårlig stand og en renovering var ikke økonomisk rentabel.

Købte huset for at rive det ned
Det kunne så meget nemt have gået sådan, som man desværre ofte ser det i landsbyerne, at sådan et dødsdømt, tomt hus står forladt og forfalder. Men med en aktiv indsats på initiativ fra Sport & Event Centeret i Jebjerg kommer dette triste scenarie ikke til at ske. I stedet bliver afskeden med bygningen nu brugt som en mulighed for at skabe en positiv forandring, som alle byens borgere kan få glæde af inden længe.

-I samarbejde med Spar Midt Vest Fondene og Skive Kommunes Nedrivningspulje har vi købt Østergade 24. Overtagelsen skete d. 1. oktober og allerede d. 3. oktober gik vi i gang med at rive huset ned. På grunden etablerer vi en flisebelagt plads med borde og bænke. Selvom vi har lagt en del timer for at kunne gennemføre det her, så er det hele gået lidt stærkt. Men måske ender det også ud med noget hyggelig beplantning i et eller andet omfang. Det er dog ikke helt på plads endnu, fortæller Centerchefen fra Sport & Event Centeret, Jan Dyhrberg Andersen.

Nedrivningen af huset på Østergade har åbnet op mod tennisbanerne og de store, grønne græsarealer, der omkranser Sport & Event Centeret. Det giver Jebjergs idrætscenter og kulturhus en mere fremtrædende og synlig placering i forhold til byen.

Kickstart af byfornyelsesprojekt
Jan Dyhrberg Andersen kalder det en kickstart af byfornyelsesprojektet: -Med det her initiativ har vi ønsket at gøre noget konkret til gavn for både centeret og byen her og nu. Ved at fjerne en gammel, usund bygning, som på sigt kunne blive en negativ belastning for byen, har vi med hjælp fra den økonomiske støtte hurtigt kunne løse opgaven. Vi har grebet en mulighed for at skabe en positiv forskønnelse i vores lokalområde, som en ekstra bonus udover de i forvejen planlagte, kommunale tiltag.

Projektet på grunden ved adressen Østergade 24 forventes at være færdigt allerede i midten af november.

Foto: Jan Sand Photo

Forfatter

Related posts

Top