Spillestedet Thy præsenterede et flot overskud

Spillestedet Thy har afholdt det årlige repræsentantskabsmøde. Formand Ove Hegnhøj aflagde beretning på bestyrelsens vegne.

Bestyrelsen har valgt at føre en relativ stram omkostningsstyring, og det har gjort han Spillestedet Thy er kommet godt igennem første år.

–  Vi har været afventende med investeringer og større anskaffelser, da vi hele tiden har måttet følge udviklingen i billetsalg og andre indtægter i en situation, hvor vi ikke har kunnet være sikre på, om indtægterne kunne matche budgettet. Nettoresultatet er et mindre overskud på 20.000 kroner, sagde Ove Hegnhøj.

Spillestedet kommet godt fra start
Spillestedet Thys første år som regionalt spillested har været en spændende tid.

– De enkelte foreninger, der indgår i Spillestedet Thy havde planlagt en del af årets koncerter og arrangementer i god tid og kunne efterfølgende – efter ansættelse af daglig leder – fylde resten af året ud med en lang række spændende, nye koncerttilbud. Spillestedet Thy har slået sit navn fast, og befolkningen har fået et righoldigt udbud af rytmisk musik, som ikke ville have været mulig uden bevillingen som regionalt spillested, sagde Ove Hegnhøj.

Positive forventninger til 2018
Programmet for 2018 har været præget af en mere detaljeret planlægning end første år:
–  Vi forventer, at der også i år kan udbydes et righoldigt program, og vi har intentioner om, at vi i endnu højere grad skal have musikken ud til nye scener i Thy. Det har været en positiv erfaring i 2017, at nye, utraditionelle tiltag giver god publikumssøgning, så der arbejdes på endnu større regional spredning i indeværende år, sluttede Ove Hegnhøj.

Året har været præget af en lang række roste koncerter med blandt andre Jonah Blacksmith (foto), Simon Kvamm, Folkeklubben, Jesper Thilo, Nordwest Bigband med Bobo Moreno, Sonja Hald og mange mange flere.

Spillestedet Thy afholdt 75 koncerter, der ialt trak 6.000 gæster til i første leve år.

Valgt til bestyrelsen:
Ove Hegnhøj (Jazz i Thy), formand
Anton Skovmose (URT), næstformand
Chris Poulsen (Thisted Musikteater), næstformand
Torben Rasmussen (Thy Rock)
Christian Søndergaard (Alive)
Lars Himmelstrup (Rytmus)
Mads Bakke (URT)
Svend Aage Larsen (Musisk forening i Frøstrup)
Gustav Sieg Sørensen (Thy Folkemusik)
Valgt til Musikrådet:
Stig Hansen (Thy Music Collective)
Hans Henrik Hust (Jazz i Thy)
Vagn Thorning (Thy Folkemusik)
Thomas Mikkelsen (Kulturrummet)
Marie Louise Klitgaard-Nielsen (Kulturtjenesten)
Kasper Grønkjær (Alive)
Torben Mejlgaard (Rytmus)
Foto: Spillestedet Thy
Forfatter

Related posts

Top