Spillestedet Thy i fuld gang og godt fra start

Spillestedet Thy har afholdt sit årlige repræsentantskabsmøde. Formanden, Ove Hegnhøj, aflagde beretning for 2016, hvor kræfterne er blevet brugt på ansøgningsproceduren i forhold til Kulturstyrelsen.

– Inden udpegningen til regionalt spillested har de deltagende musikforeninger haft et frugtbart samarbejde med Thisted Kommunes Kulturforvaltning, så man i fælleskab fik udarbejdet en ansøgning, der som bekendt blev honoreret af Kulturstyrelsen. Der er nu statslig og kommunal bevilling til at drive et regionalt spillested i Thy i fire år, fortalte formand Ole Hegnhøj.

Spillestedet er kommet godt i gang
Slutningen af året blev brugt på ansættelse af daglig leder og det praktiske etableringsarbejde for den selvejende institution Spillestedet Thy. Spillestedsleder Kennet Bøgehøj er kommet godt i gang med det daglige arbejde, der bl.a. indebærer et tæt samarbejde med musikforeningerne og det administrative arbejde på spillestedets kontor i Plantagehuset.

– Der er aftaler på plads mht det økonomiske i de forskellige arrangementer, som musikforeningerne står for. Hovedprincippet er, at Spillestedet Thy betaler alle udgifter ved et arrangement og får entréindtægten, mens den arrangerende forening laver det praktiske arbejde og evt. tjener lidt på salg af drikkevarer m.m., fortalte ole Hegnhøj.

Der er allerede afholdt 14 koncerter i år, heraf en række meget velbesøgte koncerter med Jesper Thilo, Jonah Blacksmith, Simon Kvamm, Folkeklubben og Northwest Bigband m. Bobo Moreno. Der er i alt 56 arrangementer på årsplanen på nuværende tidspunkt, og der kommer 15-20 flere på, når foreningerne har fået de endelige aftaler på plads. Så det tegner til et godt år for musikken i Thy.

– For at få mest mulig geografisk spredning på udbuddet tages der bl.a. kontakt til Doverodde Købmandsgård og Fyret i Hanstholm, ligesom der er planer om at gå ind i arbejdet med Den Lille Vilde på de store, succesfulde Thy Rock Festival i juni, fortalte Ole Hegnhøj.

Repræsentantskabet optog Sydthy Center for Musikalsk Scenekunst som nyt medlem. Foreningen vil lave nogle spændende koncerter med Vestervig som udgangspunkt.

Valgt til bestyrelsen:
Ove Hegnhøj, Jazz i Thy, formand
Chris Poulsen, Thisted Musikteater, næstformand
Anton Skovmose, URT, næstformand
Svend Åge Larsen, Musisk Forening Frøstrup
Lars Himmelstrup, Rytmus
Niels Windfeld Lund, Sydthy center for musikalsk scenekunst
Torben Rasmussen, Thy Rock
Gustav Sieg Sørensen, Thy Folkemusik

Desuden har Thisted Kommune en plads i bestyrelsen ved udvalgsformand Niels Jørgen Pedersen.

Valgt til Musikrådet:
Thomas Mikkelsen, Musikskolen i Thy
Hans Henrik Hust, Jazz i Thy
Stig Hansen, Thy Music Collective
Mads Bakke, URT
Torben Meilgaard, Rytmus
Vagn Thorning, Thy Folkemusik
Marie Louise Klitgaard Nielsen, Kulturtjenesten

Foto : URT

Forfatter

Related posts

Top