Spillestedet Thy beholder statsligt tilskud

De 18 regionale spillesteder, der er spredt rundt i Danmark – herunder Spillestedet Thy – skal normalvis leve op til nogle aktivitetskrav for at kunne modtage deres statslige tilskud.

Men i lyset Corona-situationen er det besluttet, at regionale spillesteder, der på grund af nedlukningen ikke kan leve op til kravene, ikke skal tilbagebetale deres tilskud.

– Vi skal gøre, hvad vi kan for at sikre, at vi har et levende kulturliv at vende tilbage til, når samfundet forsvarligt kan åbne igen. Derfor beholder de regionale spillesteder deres offentlige tilskud fra Statens Kunstfond, også selvom de ikke kan levere de koncerter og aktiviteter, de under mere normale forhold er forpligtet til, fortæller Kulturminister Joy Mogensen.

Hun håber, at også kommunerne fastholder deres tilskud til de regionale spillesteder.

Spillestedet Thy får ifølge rammeaftalen med Statens Kunstfond udbetalt 1 million kroner i støtte fra staten samt et tilsvarende beløb i støtte fra Thisted Kommune.

Spillestedet Thy’s status som Regionalt Spillested udløber med den nuværende aftale til næste år – men der er sendt en ansøgning afsted i forhold til en forlængelse af aftalen for den efterfølgende fire-årige periode.

LÆS OGSÅ:

Spillestedet Thy håber at få forlænget aftale

Foto: Spillestedet Thy

 

Forfatter

Related posts

Top