Spildevand: Morsø Forsyning vil hæve prisen med over 13%

Bestyrelsen for Morsø Forsyning har som led i en ændret økonomisk plan for selskabet vedtaget at foreslå en stigning i taksterne for bortledning af spildevand. Den foreslåede stigning er på 6,52 kr. inkl. moms pr. kubikmeter spildevand svarende til en stigning på godt 13%.

Det svarer til, at en familie med to voksne og to børn i fremtiden kommer til at betale 687 kr. mere årligt for denne service. Øens virksomheder får en tilsvarende stigning i taksterne.

Det er en kombination af flere forhold, der gør det nødvendigt at gå ud med denne takststigning, fortæller direktør for Morsø Forsyning, Vivian S. Søndergaard

– Stigende behov for at låne penge til investering i overholdelse af lovkrav om bedre rensning af spildevandet har fået selskabets udgifter til renter og afdrag til at stige, samtidig med, at  indtægterne er faldet. Vi ved, at fremtidens klimaforandringer i form af mere regn, stigende vandstand i Limfjorden sammen med lovmæssige krav m.v. vil gøre det nødvendigt fortsat at optage lån til nye anlæg. Samtidig har vi jo løbende udgifter til renovering af det eksisterende ledningsnet.

Store udgifter – få kunder
Morsø Forsyning har i årene fra 2014-2018 sparet 15 % på driftsomkostningerne i selskabet. Men det er ikke muligt at spare sig ud af problemet.

– Vores basale udfordring er, at vi har et meget stort ledningsnet – og meget få kunder til at betale for vedligeholdelse og nye investeringer, siger Vivian S. Søndergaard.

Morsø Forsyning betjener 8.200 husstande og virksomheder, og mængden af spildevand falder, hvilket betyder færre indtægter til Morsø Forsynings spildevandsselskab. Selskabets bestyrelse har som led i en ny økonomisk plan forudsat, at der i løbet af 6 år ikke længere vil være behov for at optage lån til løbende renoveringsarbejde, som så skal betales af kassebeholdningen.

Kun i forbindelse med nye anlæg vil selskabet optage lån.

Ny retning
– Forsyningsselskabet fik efter kommunalvalget ny bestyrelse, og vi har sammen med den nye ledelse lagt en ny plan for forsyningsselskabets økonomiske udvikling, siger formanden for
bestyrelsen, borgmester Hans Ejner Bertelsen.

– Taksterne har ikke været justeret siden udgangen af 2014, men udgifterne og lånebehovet er på grund af store investeringer til bedre rensning og separering af spildevand steget. Det ønsker vi at
balancere i de kommende år, og derfor er en takststigning desværre en nødvendighed. Samtidig fortsætter ledelsen arbejdet for at reducere driftsomkostningerne.

Det er kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune, der skal godkende de foreslåede takststigninger. Det forventes at ske den 4. december i år.
Taksten for den almindelige forbruger ventes at stige fra 46,25 kr. pr. m³ til 52,50 kr. pr. m³.

Forfatter

Related posts

Top