Spildevand i Thisted testes for Corona

Spildevandet i Thisted vil i næste måned blive testet for corona.

Thisted Renseanlæg er udvalgt til at deltage i et statsfinansieret spildevandsprojekt, hvor der dagligt i juli måned skal tages spildevandsprøver til undersøgelse for coronavirussen SARS-CoV-2.

Der er udvalgt ca. 20 renseanlæg fordelt over hele landet til den nationale undersøgelse, som foretages af Statens Serum Institut.

Det er en forudsætning for, at projektet kan gennemføres, at der forinden vedtages en lovændring af Epidemiloven. Det forventes dog, at lovændringen bliver vedtaget, så prøveindsamlingen kan påbegyndes 1. juli.

Forskning viser, at SARS-CoV-2 der forårsager sygdommen Covid-19 bliver udskilt i toiletter allerede indenfor et døgn, før man typisk oplever symptomer på den smitsomme virus.

Toiletvandet giver ikke forskerne mulighed for at opspore enkeltpersoner, der er smittet med coronavirus, men de foreløbige erfaringer viser, at det til gengæld er muligt at måle, om antallet af smittede stiger eller falder i det område, der er indsamlet prøver fra.

Hvis forsøget bliver en succes, kan de centrale analyser af spildevandet på renseanlæggene evt. udvides med decentrale test i spildevandsbrønde rundt om i kommunen.

På den måde kan der spores lokale smitteudbrud. Statens Serum Institut dækker omkostningerne i forbindelse med pilotprojektet.

Forfatter

Related posts

Top