SparNord tjente 575 mio. kroner første halvår

Spar Nord opnåede i 1. halvår 2017 et tilfredsstillende resultat efter skat på 575 mio. kr. svarende til en egenkapitalforrentning på 14,4 % p.a. Resultatet er 193 mio. kr. eller 50 % højere end i 1. halvår 2016.

Halvårets basisindtægter blev på 1.689 mio. kr., hvilket er 9 % højere end i samme periode sidste år: Nettorenteindtægterne faldt med 3 % til 786 mio. kr., nettogebyrindtægterne steg med 11 % til 573 mio. kr., og kursreguleringerne steg med hele 53 % til 285 mio. kr.

De samlede omkostninger blev på 977 mio. kr., hvilket er 29 mio. kr. eller 3 % højere end i 1. halvår sidste år.

Implementering af ny strategi
Omkostningsudviklingen er præget af, at Spar Nord i implementeringen af den nye strategi, der blev lanceret for et halvt år siden, fortsat befinder sig i den fase, hvor der investeres i tiltag, bl.a. på IT-området, der skal bane vej for realisering af gevinster i løbet af strategiperioden. Hertil kommer, at den generelle e ektivitet fortsat ikke er på niveau med situationen før IT-konverteringen i 2016.

Basisindtjeningen før nedskrivninger blev herefter på 711 mio. kr., hvilket er 109 mio. kr. eller 18 % højere end i 1. halvår sidste år og ligeledes højere end forventet ved årets begyndelse.

Lave nedskrivninger
Nedskrivninger på udlån mv. realiseredes på -9 mio. kr., hvilket er betydeligt bedre end forventet ved årets begyndelse og skal ses i forhold til nedskrivninger på 133 mio. kr. i samme periode i fjor. Udvik- lingen på nedskrivningssiden anses for at være meget tilfredsstillende i et halvår, hvor banken også har gennemgået en stor ordinær inspektion fra Finanstilsynet.

Baseret på udvikling og resultater i 1. halvår har ledelsen besluttet at opjustere forventningerne til hele årets basisindtjening før nedskrivninger fra ”i niveauet 1,1-1,2 mia. kr.” til ”i niveauet 1.250 mio. kr”. Ned- skrivninger på udlån, som ved årets begyndelse forventedes at blive ”lavere end i 2016”, forventes nu at blive markant lavere end i 2016.

Forfatter
Tags

Related posts

Top