Sparekniven rammer hårdt i midt- og nordjyske fængsler

Trods personalemangel og overfyldte fængsler, skal der nu skæres 10 millioner kroner på budgettet i Midt- og Nordjylland.

Besparelser kommer sjældent belejligt, men timingen af besparelserne i Midt- og Nordjylland er ekstrem dårlig.

Sådan siger Fængselsforbundets områdetillidsrepræsentant Brian Hedensted:

– Det er fuldstændig urimeligt at tage sparekniven frem nu. Vi har brug for at få tilført ekstra midler – ikke at få fjernet dem, siger han.

Årsag til sparerunden er, at Område Midt- og Nordjylland er ved at overskride sit budget i år. Det skyldes blandt andet ekstraudgifter til overtidsbetaling til medarbejdere.

Men Brian Hedensted mener, at disse udgifter er uundgåelige i den nuværende situation med stor personalemangel.

Overfyldte fængsler og arresthuse
Personalemanglen betyder, at fængsler og arresthuse i øjeblikket er fyldt til randen, fordi der ikke er personale til at åbne flere pladser.

Derfor har 102 procent af alle celler været i brug i de midt- og nordjyske institutioner i år. Det er det højeste belæg i hele landet.

Eksempelvis kører arresten i Nykøbing Mors ifølge tal fra Kriminalforsorgen med en overbelægning på 106%.

Det er ellers aftalt politisk, at Kriminalforsorgen maksimalt må anvende 95 procent af pladserne i arresthusene og 96 procent af pladserne i fængslerne.

– Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland er desværre i en situation, hvor vi overskrider vores økonomiske ramme. Det kræver handling, da vi skal nå et årsresultat i balance. Der er lokale processer i gang på de enkelte institutioner, hvor der er udarbejdet handleplaner, så vi kan nå i mål i år og have det bedst mulige udgangspunkt til det kommende år. Besparelserne rammer bredt i forhold til vores samlede opgave og således ikke alene fængselsbetjentenes arbejdsområde, siger områdedirektør Una Jensen.

Foto: Kriminalforsorgen

Forfatter

Related posts

Top