Sparekassen Thy ud med historisk rekordoverskud

2016 var et usædvanligt godt år for Sparekassen Thy. Det kunne spores fremgang overalt i Sparekassen, der fik 4.000 nye kunder i løbet af året, og dermed fortsætter kundetilstrømningen til Thy´s støreste pengeinstitut.

Årets resultat blev 124 mio. kr. før skat eller hele 39% bedre end sidste år. Og det stærke regnskab skyldes blandt andet en stor tilstrømning af kunder og at det generelt går godt i Thy.

– vi fik cirka 4.000 nye kunder i 2016 og fortsatte dermed trenden fra 2015, hvor vi bød velkommen til cirka 3.000 nye kunder. Det er vi selvfølgelig glade for, og det er da også en af årsagerne til, at vores indlån er vokset med 1 mia. kr. i 2016 ligesom de nye kunder, sammen med de eksisterende, har givet øget aktivitet blandt andet fordi mange har omlagt deres realkreditlån. Men generelt er der mere aktivitet blandt vore kunder, og det kan vi se på regnskabet, siger Ole Beith.

Sparekassen Thy har 48.915 kunder og det er 7% flere end sidste år. Der samlede forretningsomfang er steget med 8.4% til 24.1 mia. kr.

Ole Beith aarsrapport 2015 pressefoto

Ingen enkelte brancher skiller sig ud
Det er ikke en enkelt branche, der trækker udviklingen i den positive retning.

– vi har ikke mange kunder i een enkelt branche. Derfor er det en lang række brancher, der trækker udviklingen. Otte procent af vores kunder er indenfor landbruget, og det er klart, at stigende afregningspriser på mælk og svinekød, giver mere luft hos landmændene. Omvendt kan vi stadig se, at detailhandlen har det svært blandt andet på grund af konkurrencen fra nethandlen. Og i den anden ende af skalaen ligger så fiskeriet, der lige nu oplever nogle rigtigt gode år. Men vi ser, at især de lokale produktionsvirksomheder, der har eksport, klarer det rigtigt godt lige nu, siger Ole Beith.

Lidt over halvdelen af Sparekassens udlån er til private kunder og resten til erhvervslivet.

Sparekassen Thy´s udlån steg med 6.3% i 2016 til 3.7 mia. kr.

Og netop faktum, at Sparekassen Thy´s kunder består af cirka 50% privatkunder og 50% virksomheder, kan også aflæses på tabene.

I 2016 nedskrev man lån for 16 mio. kr. – og det er fire millioner mindre end året før.

– når det går bedre i samfundet generelt, er tabene lavere, konstaterer Ole Beith.

Konservativ investeringspolitik giver pote
Sparekassen Thy fører en konservativ investeringspolitik uden de helt store risici.

Det har gennem flere år kendetegnet sparekassens placering af overskudskapital, og i år kastede det 26 mio. kr. af sig – 27 mio. kr. mere end i 2015.

– vi har stadig en stor beholdning af værdipapirer på cirka 1.6 mia. kroner hvoraf 98% er obligationer. De giver ikke så meget i rente. Til gengæld er vi ikke så følsomme overfor kursudsving, siger Ole Beith.

Han forklarer, at sparekassen investerer i obligationerne for at få et afkast. Alternativet var at sende pengene i Nationalbanken – og betale for at de står der på grund af de negative renter.

Foto : Kong Gulerod

Foto : Kong Gulerod

Datterselskab i fortsat vækst
Det er ikke kun på sparekassens kerneområder, man tjener penge.

Datterselskabet Krone Kapital A/S, der har hovedsæde i Nykøbing, og som beskæftiger sig med leasing, oplever også stor fremgang.

– vi ejer Krone Kapital sammen med Sparekassen Kronjylland og vi har noteret en indtægt på 12 mio. kr. fra den investering og det er meget tilfredsstillende, siger Ole Beith.

Han forklarer, at selskabet tilbyder leasingløsning til fx. busser, entreprenørmaskiner mv.

– kort sagt alt på hjul, siger Ole Beith.

Han forventer en fortsat positiv udvikling i 2017 på det her område også.

Bomstærk sparekasse sender penge retur til garanterne
Noget af det, der optager kunderne mest er, om et pengeinstitut er sikkert nok til, at man tør betro spareskillingerne til dem. Og det er der ikke de store problemer med i Sparekassen Thy.

Finanstilsynets krav til solvens er opgjort til 9,5% i Sparekassen Thy, der dog er langt over kravet med en solvens på 20%.

Sparekassen Thy er med andre ord ualmindeligt velpolstret og et sikkert sted at placere sine “pengesager”.

Garanterne kan se frem til, at Sparekassen Thy sender 10 mio. kr. i forrentning af garantkapitalen.

Forfatter

Related posts

Top