Sparekassen Thy tjente 78,5 mio. første halvår

Bestyrelsen i Sparekassen Thy har netop godkendt halvårsregnskabet med et overskud på 78,5 mio. kr. før skat. Der er tale om et halvårsregnskab, der er præget af høj aktivitet og fortsat tilgang af mange nye kunder.

– Det bedste halvårsregnskab i sparekassens historie, præget af udvikling og fremgang på mange områder. Det kan vi kun være tilfredse med, siger Sparekassedirektør Ole Beith.

I første halvår 2017 har der været meget høj aktivitet. Især investeringsområdet har bidraget flot til fremgangen, hvor lysten hos kunderne til at investere både pensions- og frie midler i de investeringsprodukter, vi har på hylderne, har været markant stigende.

– Der er samtidig flere og flere af vores kunder, der handler helårsboliger og sommerhuse, hvortil kommer, at mange nu investerer i deres nuværende boliger. Vi mærker også øget investeringslyst hos vores mange virksomhedskunder. Det giver øget aktivitet her i sparekassen, hvor vi glæder os over, at vores udlån fortsat er stigende, siger direktør Ole Beith.

Flere og flere vælter Sparekassen Thy
Den tilgang Sparekassen Thy har oplevet de senere år, er fortsat i første halvår af i år.

– og det betragter vi som et kvalitetsstempel af den service alle vores medarbejdere yder hver dag og at vores produktudbud er konkurrencedygtigt både i omfang og pris. Det er jo det, der bærer fremgangen, at kunderne kan lide det, vi yder her i sparekassen, siger Ole Beith.

Nettorente- og gebyrindtægterne stiger fra 171 mio. kr. i 2016 til 173 mio. kr. i 2017, selvom rentedelen er faldende fra 100 mio. kr. til 96 mio. kr. primært som følge af stigende konkurrence i markedet.

– Faktisk viser vores udlån igen i 2017 stigende tendenser med en vækst på ca. 7%. Omvendt så har den højere aktivitet givet en flot fremgang på gebyr og provisionsindtægterne, siger direktør Ole Beith.

Leasingaktiviteten er stigende
Leasing selskabet Krone Kapital A/S, som Sparekassen Thy ejer 50% af, har også mærket investeringslysten med stigende appetit på leasingløsninger.

– Det kan vi mærke hos vores kunder i Krone Kapital, og i sparekassen er vi virkelig glade for, at vi har leasingproduktet på hylden. Det gør os nemlig i stand til at dække vores kunders leasingbehov. Resultatet i Kronekapital for første halvår bidrager med mere end 5 mio. kroner, siger Ole Beith.

Kursreguleringer i flot fremgang
Sparekassens fondsbeholdning på ca. 1,9 mia. kr. har i 1. halvår samlet set givet fornuftige afkast.

Obligationerne bidrager positivt med 2,2 mio. kr., mens aktier bidrager positivt med 16 mio. kr.

De samlede kursreguleringer lander på 19,2 mio. kr. mod sidste års mere beskedne 1,9 mio. kr.

– Den gode fremgang i aktier stammer primært fra en positiv udvikling i de sektorselskaber, vi er medejere af, siger Ole Beith.

Omkostninger stiger, men nedskrivninger falder
Det fremgår tillige af halvårsrapporten fra Sparekassen Thy, at udgifter til personale og administration er steget fra 104,7 mio. kr. i 2016 til 111 mio. kr. i 2017.

Stigningen skyldes primært stigende IT omkostninger, hvor der løbende investeres i nye løsninger til både kunder og den interne drift. Det er en nødvendighed for i fremtiden at være konkurrencedygtige, men det tager lidt tid, inden der kan høstes på investeringerne.

– Omvendt kan de forbedrede økonomiske forhold, som vores kunder mærker, ses på nedskrivningskontoen. Kontoen for nedskrivninger er således faldet fra 19,8 mio. kr. til 7 mio. kr. Det er et ekstremt lavt niveau, men ikke overraskende, når konjunkturerne går den rigtige vej. Som pengeinstitut i et landbrugsområde er det da også glædeligt at se, at mange af vores landbrugskunder igen har positiv indtjening, siger direktør Ole Beith.

Sparekassen Thy ser positivt på fremtiden

Med rekordregnskab i bagagen fra sidste år og et historisk godt regnskab første halvår i år, hviler Sparekassen Thy på et stærkt fundament og er klar vil mere vækst.

– Vi har således al mulig grund til at se positivt på fremtiden, forretningen er fortsat i positiv udvikling, og vi har det økonomiske grundlag for at investere i nye aktiviteter og forretningsområder, siger Ole Beith.

Sparekassens koncern solvensprocent er pr. 30. juni 2017 opgjort til 19,1 %. Periodens overskud er ikke medregnet ved opgørelsen af solvensen. Ved indregning af periodens resultat kan solvensprocenten opgøres til 20,2 %.

Det individuelle solvensbehov er samtidig faldet fra 9% i 2016 til 8,9% i 2017, og dermed kan den solvensmæssige overdækning beregnes til 10,2%, svarende til 579 mio. kr.

Forfatter

Related posts

Top