Sparekassen Thy præsenterer overskud på 157 mio. kroner

50.376 kunder og et overskud på 157 millioner kroner før skat. Det er det overordnede 2017-resultat for Sparekassen Thy.

Efter skat ender overskuddet på 127 millioner kroner.

– Det flotte resultat er skabt af mange forhold. Vi har blandt andet igen været begunstiget af en meget stor tilgang af nye kunder, der har tilført mange forretninger til sparekassen. Derudover har vores eksisterende 50.000 kunder også aftaget flere af vores produkter. Det påvirker alt sammen resultatet positivt, udtaler direktør Ole Beith i en pressemeddelelse.

Ole Beith

Sund økonomi hos kunderne
Når man låner penge ud, er der en risiko for, at ikke alle kommer retur. For at imødegå mulige tab reserveres der et beløb til at dække disse tab, men:

– Vores kunder har dog så sund en økonomi, at det i 2017 har været muligt at tilbageføre reservationer. Det er godt for kunderne og naturligvis også godt for sparekassen,
fortæller Ole Beith.

Penge retur til garanterne
– Når regnskabet er godkendt af repræsentantskabet, kan sparekassens mere end 12.000 garanter se frem til at få en andel af resultatet. Vi sender nemlig 10 millioner kroner tilbage til garanterne som afkast af den garantkapital, de har stillet til vores rådighed, slutter Ole Beith.

Sparkassen Thy’s egenkapital er på over 1,4 milliarder kroner.

Forfatter

Related posts

Top