Sparekassen Thy fortsætter flot lokal fremgang

Der var fremgang over hele linien, da Sparekassen Thy i formiddags kunne fremlægge sit regnskab for 2015. Overskuddet blev på 89,5 mio. kr. og er tilfredsstillende i et svært marked.

Mens Sparekassen Thy ikke kan hente penge på renteindtægterne, er det især gebyr- og provisionsindtægterne, der er med til at det flotte resultat.

– vi har set travlhed indenfor bl.a. realkredit i forhold til omlægninger, forsikringsområdet hvor vi har set en øget efterspørgsel efter produkter samt indenfor formuepleje, hvor mange vælger at investere pensionsmidlerne i værdipapirer for at få et afkast, fortæller sparekassedirektør Ole Beith.

 

Det er selvfølgeligt bekymrende, at landbruget har det så svært, som tilfældet er, påpeger Ole Beith

Nedskrivningerne på lavt niveau
Mens mange andre pengeinstitutter døjer med massive nedskrivninger herunder på landbruget på grund af krisen, går Sparekassen Thy ram forbi.

Her er nedskrivningerne faldet fra 51 mio. kr. i 2014 til 16.2 mio. kr.  i 2015.

– selvfølgelig er vi også ramt af landbrugets krise, men ikke i stor målestok. Otte procent af vores udlån er på landsbrugsområdet og fire procent på fiskeriet. Det er selvfølgeligt bekymrende, at landbruget har det så svært, som tilfældet er, påpeger Ole Beith og henviser til, at landbruget men også fødevareerhvervet generelt har mange ansatte i Thy.

 

Væksten skyldes, at vi har fået næsten 3.200 nye kunder i alle vore afdelinger sidste år, påpeger Ole Beith

Ind- og udlån stiger pænt
Både ind- og udlån viser flotte takter i årets regnskab.

Udlånene er steget med 279 mio. kr. eller 8,7% i forhold til 2014, mens indlånene er steget med ialt 627 mio. kr.

– det skyldes blandt andet tilgangen af næsten 3.200 nye kunder i alle vore afdelinger. Blandt andet den nye erhvervsafdeling i Nykøbing, men også den nye afdeling i Ulfborg samt vores nye fjernkundeafdeling Sparekassen Thy Danmark, der blandt andet henvender sig til kunder udenfor Thy, har trukket nye kunder til, fortæller Ole Beith.

Han påpeger dog, at kundetilstrømningen er sket over en bred kam i alle bankens afdelinger – samt har Sparekassen Thys overtagelse af Vestjysk Banks afdeling i Thisted også indflydelse på væksten.

 

Foto : Sparekassen Thy

Foto : Sparekassen Thy

Leasing i vækst
Og så bidrager leasingselskabet Krone Kapital, som Sparekassen Thy driver sammen med Sparekassen Kronjylland, ligeledes positivt til regnskabet med 12,7 mio. kr.

– selskabet beskæftiger sig med leasing af kørende materiel og det vil sige firmabiler, lastbiler og så videre. Vi ser, at leasingmarkedet er i betydelig vækst i disse år fordi flere og flere virksomheder leaser deres materiel fremfor at eje det selv, påpeger Ole Beith.

 

– vi holder fortsat fokus på at tiltrække endnu flere nye kunder til sparekassen og det er her, vi skal hente vores fremtidige vækst, siger Ole Beith

Bundsolid sparekasse
Sparekassen Thys egenkapital udgør nu 1.173 mio. kr. og det bringer bankens samlede solvens op på næsten det dobbelte af, hvad myndighederne kræver.

Sparekassen Thy’s solvens er 18.6% og kravet er 10%.

Sparekassedirektør Ole Beith ser da også positivt på fremtiden.

– vi holder fortsat fokus på at tiltrække endnu flere nye kunder til sparekassen og det er her, vi skal hente vores fremtidige vækst, siger han.

Sparekassen Thy afholder garantmøder i Thisted den 1.-2. november, i Hanstholm den 7. november, Hurup den 8. november og i Aulum den 9. november. Underholdningen er lagt i hænderne på Allan Olsen.

 

Forfatter

Related posts

Top