Sosu’er har for lidt tid til at køre mellem de ældre

Manglende tid til transport mellem borgerne er et udbredt problem i hjemmeplejen, viser en ny medlemsundersøgelse fra FOA.

Her har 66 procent af de adspurgte svaret, at der ikke bliver afsat tilstrækkelig tid til transport mellem de enkelte besøg i kørelisterne. Derudover har 16 procent svaret, at der slet ikke er lagt transporttid ind i kørelisterne.

Den manglende transporttid i kørelisterne går i sidste ende typisk fra den visiterede tid hos de ældre. Det mener formand for social- og sundhedssektoren i FOA Karen Stæhr.

Blandt dem, der har svaret, at der ikke er tilstrækkelig tid til transport, tager 77 procent den manglende køretid fra den tid, der er afsat til borgerne. Derudover tager 42 procent tiden fra deres pauser, og 29 procent bliver længere på arbejde end planlagt.

Undersøgelsen er udført over to omgange. 845 deltog i første omgang og 774 deltog i anden omgang.

Forfatter

Related posts

Top