Sol og Strand klar med økonomisk håndsrækning

Sidste år søsatte Sol og Strand Feriehusudlejning ”Den Lokale Håndsrækning”, der har til formål at støtte inititativer, som skal gøre lokalsamfundet mere attraktivt at bo og holde ferie i. I den forbindelse blev der lokalt uddelt penge til Vorupør Havbåde, Krik & Omegns Beboerforening og Aktivkomiteen Klitrosen Klitmøller.

– Vi har fået mange positive tilkendegivelser på den lokale håndsrækning, og det har været en fornøjelse at opleve alle de engagerede foreningsfolk, der findes i vores område, siger bureauchef i Klitmøller Bente Krabbe Toftdal, der glæder sig over, at hun nu igen får mulighed for at hjælpe projekter til at blive realiseret.

Der er ansøgningsfrist til den samlede pulje på 50.000 kroner den 2. februar.

I princippet er det kun fantasien, der sætter grænser for, hvilke projekter, man kan søge om penge til. Det kan eksempelvis være forskønnelse af områder, koncerter, naturbeskyttelse, arrangementer, stisystemer og andre tiltag, der er med til at gøre en lokal forskel.

Efter ansøgningsfristens udløb vil der blive udvalgt tre projekter blandt alle indkomne forslag. Efterfølgende bliver det op til ejerne af sommerhuse, der har tilknytning til kontoret i Klitmøller, at afgøre, hvordan pengene skal fordeles mellem de tre nominerede projekter.

Alle lokale foreninger kan søge om støtte via hjemmesiden: www.sologstrand.dk/sommerhusejer/haandsraekning.

Der er på landsplan afsat i alt en million kroner til projekter i de områder, hvor Sol og Strand udlejer sommerhuse

Forfatter

Related posts

Top