Socialdemokraterne i tvivl om moler-planer

Socialdemokraterne har endnu ikke taget endelig stilling i sagen om at give Damolin tilladelse til at indvende moler ved Stærhøj. Partiet vil lade høringsfasen gå sin gang før, at man tager endelig stilling.

Flere medlemmer lufter deres usikkerhed omkring planerne selvom et eksternt juridisk notat påpeger, at kommunen stort set ikke kan modsætte sig planerne, ligesom man risikerer at skulle betale erstatning.

Anna Noe Bovin stemte imod at sende planerne i høring og påpegede, at de eksterne juristers vurdering bygger på et notat fra kommunen og ikke på sele VVM-redegørelsen.

– derudover mener jeg ikke, at man har efterprøvet mulighederne for at anvende søvejen til transporterne, men har støttet sig op af Damolin, sagde hun blandt andet.

Også Lauge Larsen er betænkelig, men stemte dog for, at høringsfasen gennemføres på det foreliggende grundlag.

– det er den gamle konflikt mellem det aktuelle og det fremtidige. Vores efterkommere vil formentlig bande os langt væk. Det er vigtigt, at man lytter og derfor har jeg heller ikke taget endelig stilling og afventer, at høringssvarene foreligger, sagde Lauge Larsen.

DF har fokus på jobbene
Hvor Socialdemokraterne ikke er helt afklarede, meldte DF klart ud, at man støtter ansøgningen. Selvom man har stor sympati for, at man skal grave i et flot naturområde, vægter økonomien højere.

– Morsø Kommune står overfor at skulle spare 400 mio. kr. og derfor er vi afhængige af, at Damolin bibeholder de 80-100 jobs på Mors, som de genererer. Morsø Kommune kan ikke køre videre, hvis vi ikke giver os lidt, sagde DF´s Meiner Nørgaard og påpegede, at man VVM redegørelsen viser, at det IKKE er uforsvarligt hverken plan- eller miljømæssigt at grave og derfor skal kommunen give gravetilladelsen, hvilket den eksterne juridiske undersøgelse også er kommet frem til.

Demokratisk Balances Poul Kristensen mente, at der var tale om en klassisk sag, hvor hensynet til erhverv contra natur eller omvendt er i spil.

– hjertet siger, at der ikke skal graves, men vi har ikke nogen mulighed for at sige nej. Den eksterne vurdering siger, at vi bliver erstatningspligtige, hvis vi ikke fortsætter sagsbehandlingen, men vil vi lytte MEGET til høringssvarene, sagde Poul Kristensen.

Han blev bakket op af Venstres Henning Sørensen, der håbede, at man med tilladelsen ikke bragte Hanklit´s mulighed for at blive en del af Unesco´s verdensarv i fare.

Uenighed om køreruterne
Medlemmerne af Teknik & Miljø-udvalget var herefter uenige om, hvorvidt udvalget havde diskuteret, hvilken vej transporterne skal køre.

Venstres Peter Lillebæk gjorde opmærksomt på, at det er vigtigt, at alle forslag fra borgerne kommer ind og bliver behandlet ligesom resultaterne af høringsfasen.

– vi har ikke diskuteret kørselsruterne i Teknik & Miljø, sagde Peter Lillebæk.

Det var Demokratisk Balances Poul Kristesen ikke enig i og påpegede, at man havde diskuteret det udenfor dagsordenen.

– men er det ikke korrekt, at et punkt skal på dagsordenen for, at man kan tage en beslutning, lød det retorisk fra Peter Lillebæk, mens udvalgsformand Meiner Nørgaard slog fast, at der ikke er truffet nogle politiske beslutninger om kørevejene.

19 af byrådets 21 medlemmer stemte for at sende planerne i høring indtil den 15. august. Kun Socialdemokraternes Anna Noe Bovin stemte imod, mens partifællen Jakob Kortbæk undlod at stemme.

Forfatter

Related posts

Top