Socialdemokraterne : molertransport udenom småbyer

Socialdemokraterne i kommunalbestyrelsen på Mors, kommer nu borgerne i Bjergby og Sundby til undsætning i sagen om, hvorvidt der skal molertransporter gennem de to byer eller ej fra graveområdet ved Stærhøj.

Allerede tilbage i 2012 til de første møder vedrørende en eventuel molergravning ved Stærhøj og Mosebjerg, tilkendegav Socialdemokratiets nuværende borgmesterkandidat Viggo Vangsgaard, som var formand for Tenik og miljø udvalget på daværende tidspunkt, at partiet ikke ville acceptere tung molerkørsel gennem hverken Bjergby eller Sundby.

I stedet peger flere på, at der bør anlægges en ny vej til og fra Stærhøj for at undgå trafik gennem de to byer. Socialdemokraterne afventer nu den endelige råstofplan fra Region Nordjylland, der forventes endeligt klar i løbet af foråret.

Forfatter

Related posts

Top