Socialdemokraterne kører solo i Thisted

S kører solo i Thisted – brug for klar alternativ til VKO mener Enhedslisten.

– Der er gode grunde til, at Enhedslisten har valgt at stå uden for budget 2016 i Thisted Kommune, tilkendegav kommunalbestyrelsesmedlem Jens Otto Madsen, da Enhedslisten Thy-Mors holdt generalforsamling i Plantagehuset i Thisted med knap 25 fremmødte.

I følge Enhedslisten er der få gode ting i budgettet – folkeskolen får et mikroskopisk løft og daginstitutionsområdet en lille forbedring i år, men budgettet er generelt et nedskæringsbudget der rammer de allersvageste grupper i kommunen.

– Det drejer sig om psykiatri-, misbrugs og handicapområdet, unge med særligt behov samt ældreområdet må holde for – alle grupper med få eller ingen ressourcer til at protesterer.  Her forringes den kommunale velfærd med 10-12 mio. kr. Eksempelvis har misbrugsområdet ikke længere tilbud om døgnbehandling.  I Enhedslisten fremsatte vi egne forslag til budgettet, hvor den røde tråd var prioritering af ”varme hænder” fremfor mere asfalt. Det gav os en rigtig god presseomtale og en udbredt forståelse for vores politik, mente Jens Otto Madsen.

– Socialdemokraterne i Thisted Kommune tror tilsyneladende de styrker sig selv ved – oven på afskalningen af et mandat til SF – at køre sololøb.

Angriber Socialdemokraterne for at køre solo
Enhedslisten beklagede meget, at den socialdemokratiske byrådsgruppe netop havde stoppet det formelle samarbejde med Enhedslisten i form af fælles gruppemøder forud for kommunalbestyrelsesmøderne.

– Socialdemokraterne i Thisted Kommune tror tilsyneladende de styrker sig selv ved – oven på afskalningen af et mandat til SF – at køre sololøb. Jeg tror de tager grundig fejl. Tværtimod bør S, SF og Enhedslisten arbejde endnu tættere sammen og fremvise et klart alternativ til blå bloks sociale nedskæringer og VK-partiernes underdrejning over for Dansk Folkepartis fremmedfjendtlige politik, sagde Jens Otto Madsen.

Stadig flere medlemmer

Enhedslisten Thy-Mors har i 2015 oplevet en svag stigning i medlemstallet og er nu oppe på godt 70 medlemmer – cirka en tredjedel bor på Mors. Afdelingens økonomi er styrket markant – først og fremmest på grund af det lokale parlamentariske gennembrud.

Enhedslistens nye folketingskandidat i Thisted-kredsen, Ole Laust Nielsen fra Nors, bliver partiets taler ved 1. maj i Thisted. Til arbejdsudvalget i afdelingen valgtes Tea Lyngklip Kjeldgaard, Berit Raldin, Kirsten Strandgaard, Ole Laust Nielsen, Asger Sylvest Petersen, Jens Otto Madsen, Tony Ubbesen og Bo Fink. Som revisor valgtes Kristian Nedergaard Jensen

 

Forfatter

Related posts

Top