Social dumping er ikke noget kommunen skal finansiere….

Af Peter Skriver Nielsen, 
Kommunalrådspolitikker (A), Thisted Kommune


Billig transport med lastbil, er måske godt for virksomhederne i en global verden. Men der er en anden regning vi alle betaler, det er slid på veje, og måske mistede danske jobs når billig transport fører til udflagning af job til lande med lav løn, og rigtig dårlige arbejdsforhold.

På vort møde i KMTU havde vi den 6/11, på baggrund af et notat til budget 2018 et punkt på dagsordenen:

193. Anlægsbevilling til etablering af toiletbygning på kommunalt areal ved Bredgade 7 i Hurup
Der anmodes om en anlægsbevilling på 1,0 mio. Driften var der ikke taget stilling til.

Heldigvis var der enighed om at udsætte til næste nøde for nærmere undersøgelser og økonomi, ligesom det pludselig kom frem den skulle etableres i industrikvarteret i Hurup, endog på lejet grund.

Reelt set er der tale om en toiletbygning med mulighed for bad, til brug for de chauffører (mange udenlandske) der i stor stil overnatter i området, og tit hen over en weekend mens de venter på læs et eller andet sted.

Idag besøgte jeg eksempelvis p-pladsen ved Visby flere gange, og hvor der var overnattende lastbil med PL nummerplade og DK nummerplade på traileren.

I mange tilfælde er der tale omCabotagekørsel, som er godskørsel for fremmed regning mellem to punkter i Danmark, som udføres af en lastbil eller varebil, som ikke er registreret i Danmark.

Det bliver ikke med min stemme vi bruger kommunale kroner på at indrette service faciliteter, til den slags i vore industriområder, de penge var givet meget bedre ud til eksempelvis asfalt eller cykelstier på farlige skoleveje.

Forfatter

Related posts

Top