Snyd med tobis-rapportering fører til skærpede regler

I slutningen af maj fik de danske tobisfiskere mulighed for at fiske op til 10 pct. over årets tobis­kvoter inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik.

Men nu viser Fiskeristyrelsens kontrol tegn på, at nogle fiskere ikke rapporterer fangsten af tobis korrekt, og derfor bliver reglerne nu skærpet.

Helt konkret lukker Fiskeristyrelsen nu for muligheden for at fiske tobis i to forvaltnings­områder på samme fangstrejse.

– Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at nogle af tobis-fiskerne tilsyneladende ikke rapporterer deres fangst korrekt. De skærpede regler kommer jo til at ramme alle fiskere, og vi kommer nu til at gennemgå alle fangstrejser, hvor der fisket i to tobisforvaltningsområder, siger minister for fødevarer og fiskeri Mogens Jensen i en pressemeddelelse.

Snyd med registreringerne
Fiskeristyrelsen mistænker, at størstedelen af fangsterne er foretaget i et andet område end det, de er indrapporteret til at være fanget i. Og det er ulovligt. Danmark er nemlig forpligtet til at sikre, at fangster afskrives i de farvande, hvor de er fisket.

Det gennemgående mønster er, at der fiskes i relativt lang tid i område 2r på de gode fangstpladser, og så sejler fartøjet sidst på fangstrejsen ind i tobisforvaltningsområde 3r, hvor der sættes et eller flere korte slæb, og hvor de store mængder tobis skrives ind logbogen. Der ses i tilsvarende mønster i område 1r, hvor der fiskes i relativ lang tid med forholdsvis lave fangstrater, hvorefter fartøjet (ofte sidst på turen) skifter til område 4, hvor der fiskes i kortere tid, men med høje fangstrater.

 Forvaltningsområder for tobis.

Fiskeristyrelsens afdeling i Nykøbing har som en del af den rutinemæssige kontrol undersøgt 51 fangstrejser efter tobis, hvor der på samme fangstrejse var registreret fangster af tobis i forvaltningsområde 2r og 3r, samt 35 fangstrejser, hvor der på samme fangstrejse var registreret fangster af tobis i forvaltningsområde 1r og 4.

– Kunne have været undgået med kameraovervågning
De skærpede regler er en streg i regningen for fiskerne, der ellers var igang med et rekord-godt tobisår.

– Denne situation kunne formentligt helt have været undgået, hvis de eksisterende teknologiske muligheder havde været bedre udnyttet, og tobisfiskerne eksempelvis havde haft kameraer og sensorer monteret på deres fartøjer, som de havde kunnet dokumentere deres fiskeri med, siger Mogens Jensen.

LÆS OGSÅ:

Havet bugner af tobis – men fiskerne må blive i land

 

Forfatter

Related posts

Top