Snerydning betaler for stormfloden i januar

De samlede udgifter i forbindelse med stormfloden lørdag den 10. januar, blev 208.935 kr. uden moms for Morsø Kommunes afdeling for Natur & Miljø.

Vandstanden nåede lige under 1,80 meter over daglig vande, og sandvolde flere steder i byen reddede flere huse for at blive oversvømmede.

Etablerede sandvolde
Efter etablering af sandvolde til sikring mod vandstande til 1,65 m. over dagligvande (efterfølgende DV) og skiltning af de veje, kommunen viste ville blive oversvømmet ( Strandvejen ved Øreodde, Mågevej, Sallingsundvej og Strandvænget) blev vandstanden fulgt tæt natten igennem.

Søndag den 11. januar 2015 blev der iværksat konstant overvågning af sandvolden og sandvolden blev bygget op så den kan modstå vandstandsstigninger til 1,95 m over DV.

Baggrunden var, at DMI meddelte i løbet af dagen at vandstanden ville stige til 1,95 m. over DV sidst på dagen den 11. januar 2015.

Vandstanden endte med at nå op lige under 1,80 m over DV som det højeste, men var i en lang periode fra kl. 10:40 til kl. 19:40 over 1,70 m. over DV.

Der er i alt benyttet 1378 m3 sand, hvor sandvolden omkring havnen udgjorde ca. 980 m3.

Regning på godt og vel 200.000
De samlede udgifter i forbindelse med stormfloden for Teknisk drift er på 208.935 kr. uden moms, hvilket også indeholder fjernelse af sand fra vejbanen på Jernbanevej og Strandvejen efter stormfloden.

Sandvolden omkring Havnen sikrede over 100 Ha af Nykøbing mod oversvømmelse.

Sandvolden på Nordhavnen bliver liggende indtil først i april, hvis der skulle komme en ny storm.

Det overskydende sand der er placeret på Nordhavnen vil blive indbygget i de kommende projekter som Morsø kommune udfører.

Der er blevet evalueret på hændelsen og der bliver nu arbejdet med de områder hvor vi kan forbedre indsatsen frem over.

Forfatter

Related posts

Top