Snedsted i gang med Masterplan

30 lokale ildsjæle fra diverse foreninger, handelsliv mv. var i sidste uge samlet til et opstartsmøde omkring etablering af en samlet Masterplan for Snedsted by.

Initiativtagerne til mødet er en arbejdsgruppe under Snedsted Håndværker- og Borgerforening, der blev oprettet, da nogle af medlemmerne havde deltaget i projektet ”Landsbypiloterne”, som kommunikationskonsulent Jeanette Lund stod i spidsen for.

– I Snedsted er vi inde i en positiv udvikling, vi har en fantastisk idrætsforening der efterhånden tilbyder alle former for motion, vi har en stor velfungerende hal med både motionscenter, klatrevæg og svømmehal og vi har velfungerende kommunale institutioner som skole, børnehave og ældrecenter, blot for at nævne nogle ting. Men vi er ikke tilfredse med det vi har, vi vil gerne udvikle os endnu mere i en positiv retning, og for at understøtte dette har vi brug for en samlet Masterplan for byen, hvor vi får diskuteret og drøftet hvilken retning og hvilken profil Snedsted skal have i fremtiden. Det er en stor og tidskrævende opgave, så vi har hyret Jeanette Lund som ekstern konsulent til projektet, som flere af os kender, blandt andet fra projektet ”Landsbypiloterne”. Heldigvis har Sparekassen Vendsyssel støttes os med et pænt beløb, så det var muligt med en ekstern konsulent, fortæller Søren Stenstrup fra arbejdsgruppen.

Ildsjælene kom i arbejdstøjet
På opstartsmødet fortalte arbejdsgruppen om idéen med Masterplanen, hvorefter Louise Bertelsen fra Bedsted fortalte om, hvordan Bedsted har grebet processen an, da de skulle lave en masterplan.

Endelig holdt Jeanette Lund et oplæg, hvor hun blandt andet fortalte, hvorfor det er vigtigt at tænke lidt mere strategisk og langsigtet, og ikke kun i små enkelte projekter.

Herefter var det ildsjælene selv, der skulle i arbejdstøjet. Der blev lavet forskellige grupper, hvor man blandt andet skulle beskrive Snedsteds styrker, svagheder, muligheder og trusler – en såkaldt SWOT-analyse. Efter gruppearbejdet fremlagde de forskellige grupper deres mange gode forslag til hvordan byen kan udvikle sig fremadrettet.

– Vi er rigtig glade for den store opbakning der var til mødet, det eneste vi havde gjort var at sende en mail ud, hvilket resulterede i at næsten alle dukkede op. Det viser, at der er opbakning til projektet, og en tro på, at vi sammen kan udvikle byen. Det var ligeledes inspirerende at se og høre alle de gode forslag der kom frem på bordet på de blot 30 minutter der var gruppearbejde. Jeg kan allerede se nu, at vi i arbejdsgruppen ikke kan overkomme det hele med det samme, så vi har brug for nogle flere ildsjæle til at føre nogle af projekterne ud i livet, fortæller Søren Stenstrup.

Det næste der skal ske i byen er at der skal afholdes et stort borgermøde, datoen er ikke fastsat men bliver i januar måned 2015.

Her bliver alle byens borgere inviteret til at komme og høre mere om Masterplanen og samtidig håber arbejdsgruppen på, at nogle af borgerne aktivt vil gå ind i projektet og melde sig nogle af de underarbejdsgrupper, der skal etableres.

Forfatter

Related posts

Top