Snart kan mænd, der har sex med andre mænd, også donere blod

Som reglerne er i dag, er det forbudt for mænd, der har sex med andre mænd, at donere blod i Danmark på grund af karantæneregler.

Det bliver der nu lavet om. I stedet for det nuværende forbud mod bloddonation, bliver der fra næste år nemlig indført en model, hvor mænd, der har sex med mænd, må donere blod efter en karantæneperiode på fire måneder.

– Jeg er meget glad for, at vi nu har fundet en model, hvor vi moderniserer det danske bloddonationssystem og sikrer mere ligestilling. Vi får samtidig hensynene til lige rettigheder og patientsikkerheden til at gå op i en højere enhed, og det betyder, at mænd, der har sex med mænd, nu også kan blive en del af vores donorkorps, hvis de har lyst til det, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Sidste år bad sundhedsministeren styrelsen for Patientsikkerhed om at finde en model, der moderniserede de danske regler. Det arbejde er nu afsluttet. Ændringen sker derfor på baggrund af en ny faglig vurdering fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Vurderingen er, at man ved bl.a. at indføre karantæneperioden på fire måneder kan gøre det muligt for mænd, der har sex med mænd at blive en del af bloddonorkorpset i Danmark.

– Det har også været meget vigtigt for mig som sundhedsminister at få sat skub i arbejdet med at få fundet en mere ligestillet og moderne model for bloddonation, der samtidig ikke går på kompromis på patientsikkerheden. Det glæder mig meget, at vi nu har den model klar, siger Ellen Trane Nørby.

De nye regler for bloddonation træder i kraft i løbet af 2019.

Foto: Pressefoto

Forfatter

Related posts

Top