Smitteudbrud på plejecenter i Thy

Plejecenteret Kristianslyst i Thisted er lige nu ramt af et coronaudbrud.

Plejecentret har siden 24. december, hvor den første medarbejder blev konstateret smittet, kæmpet med at få smitten bragt ned igen. Pr. d.d. er fire medarbejdere smittede, og ni beboere konstateret smittede med COVID-19. To borgere er aktuelt indlagt til intensiv behandling på Aalborg Universitetshospital (AUH). Tidligere er tre beboere desværre afgået ved døden, efter overflytningen til AUH, oplyser Thisted Kommune i en pressemeddelelse.

– Det er virkeligt frustrerende for både medarbejdere, ledere og ikke mindst beboerne og de pårørende, at corona har fået sådan et fast greb i os, selvom vi gør alt menneskeligt muligt for at undgå det, forklarer Lise Ørbæk Knudsen, der er leder på Kristianslyst.

Hun forklarer her, hvordan arbejdet med at forhindre yderligere smitte er foregået i praksis:

– Vi har haft en tæt dialog med både Styrelsen for Patientsikkerhed, Infektionshygiejnen og Beredskabet i Region Nordjylland for at gennemgå arbejdsgange, retningslinjer og procedurer. Alt fra, hvordan man håndterer snavset og rent vasketøj, tilbereder mad, ifører og aftager sine værnemidler, smider sit affald ud og holder afstand er blevet minutiøst gennemgået i samarbejde med de sundhedsfaglige. Vi vasker alle flader, spritter hænder, bruger værnemidler, holder afstand og følger alle retningslinjer.

Hun supplerer med, at man har været alt igennem, og at ledelsen hele vejen igennem har fået Styrelsens ord for, at alt er på plads. Under hele forløbet har kommunens eget beredskab, samt sundheds- og ældrechefen også været i tæt dialog med ledelsen på Kristianslyst.

– Derfor undrer vi også over, hvordan smitten alligevel kan blive spredt. Men på nuværende tidspunkt har hverken vi eller de sundhedsfaglige eksperter et godt svar på netop dét, forklarer Lise Ørbæk Knudsen.

Medarbejdere lyntestes hver morgen
Imens smitten stadig står på, bliver alt personale med deres daglige gang på centret tilbudt at blive lyntestet hver morgen. Testes de positive, bliver de sendt hjem med det samme.

– Lyntest er blevet en fast morgenrutine, siger Lise Ørbæk Knudsen.

Udover de mange test bliver alle medarbejderne også løbende orienterede om ændringer af retningslinjer og procedurer på afdelingerne via e-Boks og opslag.

– Vi kommer igennem det her sammen, på afstand, men det er stadigvæk nødvendigt, at alle thyboerne overholder retningslinjerne. Det synes jeg generelt, at de har været gode til, men det er altså stadig vigtigt en rum tid endnu, så vi kan få banket smittetrykket helt ned igen. Lige nu kæmper alle medarbejdere også en brav kamp, og det gør de virkeligt så flot. Jeg har meget stor respekt for det store arbejde, de udfører, lyder det fra Tue von Påhlman, der er direktør for Social og Sundhed i Thisted Kommune.

Det er fortsat planen, at alle beboere og personale skal vaccineres 2. gang i løbet af få uger – dog kan de ikke modtage vaccinen, hvis de er smittede. Derfor bliver enkelte stik også udskudt.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, som afgør i hvilket omfang beboerne må modtage besøg. Der blev den 27. december 2020 udstedt et besøgsforbud, så den enkelte beboer kun må få besøg af den nærmeste pårørende. Der er ikke krav om lyntest af besøgende.

I alt har 18 beboere og 20 ansatte været smittet med coronavirus på Kristianslyst siden jul.

Foto: Line Bloch Klostergaard

Forfatter

Related posts

Top