Smidighed i forvaltningen

Af Viggo Iversen
C-kandidat Thisted Kommune KV17

Findes der noget værre, end bare være et nummer i rækken, et upersonligt cpr. nr.: træk venligt et nr. – kig på de digitale tal, hvornår dit nummer kommer ud?

Vi kender alle sammen til dette fra vores eget liv – følelsen af ikke at blive mødt personlig!

Vi politikere må udstikke nogle klare retningslinjer for hvordan vi vil møde borgerne i Thisted Kommune. Vi må fremhæve og rose dem og det der fungerer, og det er der bestemt mange og meget der gør.

Men vi må ligeledes turde sætte fokus på og følge op på dem og det, som ikke fungerer som det skal, og kunne gøres bedre.

Der må modtages fortløbende feedback fra borgerne/brugerne – evalueres ift. sagsgange og procedurer. Det må tilstræbes at der er så få berøringer i en sag som mulig, og færrest mulig sagsbehandlere – Lean-thinking og flow!

Gennemsigtighed, åbenhed og smidighed i forvaltningen – opbygger tillid, nedbryder fordomme og myter – giver tilfredse borgere og optimal service.

 

Forfatter

Related posts

Top