Slut med valgkamp og vælgermøder

Af Meiner Nørgaard,
Kommunalbestyrelsesmedlem, Dansk Folkeparti, Morsø Kommune

Nu er valgkampen slut og vælgermøderne overstået. Det har været en stor fornøjelse at komme rundt på Mors og fortælle om vores ideer til fortsat positiv udvikling af vores dejlige ø. Vi har mødet mange venlige mennesker og fået gode ideer med tilbage. Jeg er desværre nødt til at komme med et lille opråb. Pas på med at stemme på de partier der deler ud af gyldne løfter og påståede forbedringer, både her og der, på bekostning af kommunens økonomi. Det er en meget farlig vej at gå, da det vil betyde snarlige store sparerunder og stoppe den igangværende positive udvikling vi ser overalt på Mors.

Dansk Folkeparti vil selvfølgelig gerne at vi får flere pædagoger i vore børnehaver, færre elever pr. skoleklasse, flere ansatte på ældreområdet, en service helt i top for de svageste af vore borgere.
Men vi er nødt til at sikre os at vi har pengene inden vi bruger dem. Og det kan godt lade sig gøre. I næste års budget er der netop afsat penge til flere ansatte på ældreområdet, forbedringer på skoleområdet og bedre service for vore svageste medborgere.

For at skabe yderligere muligheder for mere velfærd er det vigtigt at udviklingen foregår over hele Mors. Vi støtter op om de mange frivillige initiativer der er rundt omkring, og vi skal netop investere i den gode ide, der hvor den gode ide giver mest mening, det er til gavn for os allesammen.

Dansk Folkeparti ønsker at kommunen laver landsbyaftaler med borgerforeningerne/foreningerne i vore landsbyer, så kan vi i fælleskab finde ud af hvad der skal udvikles på og i fællesskab få det ført ud i praksis.
Nogen melder ud at udviklingen af Nykøbing kan klares ved at opstille et par shelters på Ørodde, men det er jo slet ikke nok. Vi ønsker at der laves en udviklingsplan for hele Nykøbing, kun ved at skabe sammenhæng i tingene, kan vi sikre at resultatet bliver enestående.

Vi skal sikre at vores erhvervsliv har gode vilkår, antallet af arbejdspladser er meget vigtigt når vi taler om bosætning og mere velfærd.

Hvis du ønsker udvikling og velfærd over hele Mors, så sæt dit kryds ved liste O, Dansk Folkeparti, på tirsdag.

Forfatter

Related posts

Top