Slut med hanegal i Thisted by

Nu skal det være slut med at blive vækket af hanegal inde i byerne.

Teknisk udvalg i Thisted har nemlig besluttet, at der skal laves et regulativ for dyre-og fjerkræhold, fortæller udvalgsformand Kaj Kirk:

Med et regulativ kan kommunen sætte grænser for, hvor stort et dyrehold må være, og hvordan man reducerer støjgener for naboerne.

Forfatter

Related posts

Top