Slut med “gamle” luftledninger i Thy Mors

I årtier har 10 kV elmaster sikret strøm i stikkontakterne hos de ca. 44.000 medejere af Thy-Mors Energi, der er tilsluttet elnettet i Thy, på Mors og Thyholm. På fredag frakobles den sidste luftledning i området, og elmasterne forsvinder fra landskabet.

Hermed afsluttes en epoke inden for elforsyningen i området.

– Når vi på fredag kobler den sidste luftledning fra, så har vi nået en milepæl, fordi hele 10 kV og lavspæn- dingselnettet i vores forsyningsområde er kabellagt. Det er til gavn for vores medejere, som vil opleve færre strømafbrydelser – og hermed få en højere forsyningssikkerhed. Det kan vi som lokalt elselskab kun være meget tilfredse med at tilbyde, fortæller Peter Melgaard, Teknisk chef hos Thy-Mors Energi.

Gennem de sidste 10 år har Thy-Mors Energi intensiveret indsatsen for at få kabellagt alle luftledninger i Thy, på Mors og Thyholm, men projektet blev så småt påbegyndt for ca. 30 år siden. Frakoblingen af den sidste 10 kV luftledning skal derfor også ses som afslutningen på et omfattende og mangeårigt projekt i Thy-Mors Energi.

Med frakoblingen af den sidste luftledning vil i alt 1.950 km 10 kV og 2.520 km lavspændingsluftledning i Thy, på Mors og Thyholm være kabellagt.

Fredag den 16. september 2016 frakobler Thy-Mors Energi områdets sidste 10 kV luftledning.

Dette sker ved Landbrugsmuseet Skarregaard på Mors og markeres i form af et Åbent Hus arrangement fra kl. 13.00- 14.30, hvor alle interesserede er velkomne til at deltage.

Forfatter

Related posts

Top