Slut med dobbeltbetaling for hospitaler

Når kommunerne fremover skal betale for borgere, der bliver indlagt på sygehuset eller modtager ambulant behandling, vil borgerens alder have betydning for, hvor meget kommunen skal betale.

– Kommunerne er i høj grad i kontakt med småbørn og ældre, og det giver en unik mulighed for at forebygge indlæggelser med en tidlig indsats. Derfor giver det god mening, at vi fremover betaler mere, når småbørn og ældre bliver indlagt. Der er dermed skabt sammenhæng mellem på den ene side kommunernes muligheder for at påvirke og forebygge og på den anden side, hvor meget kommunerne skal betale, siger KL’s formand Martin Damm.
Kommunerne har hidtil betalt flere gange for samme indlæggelse. Når en borger blev overflyttet fra et sygehus til et andet, har kommunerne skulle betale for begge indlæggelser – en ordning, som ifølge Martin Damm er tosset.

– Det er ikke – og har aldrig været – kommunernes formål at forebygge overflytninger mellem sygehuse. Derfor er det også glædeligt, at regeringen nu ændrer betalingen, så kommunerne kun skal betale én gang for samme indlæggelse inden for regionen, siger han.

Fuldt indfaset i 2018
KL har stået fast på, at den aldersdifferentierede medfinansiering først skal træde i kraft i 2018. Det kan lyde underligt, men der er en god forklaring, siger Martin Damm:

– Der vil være en forskydning af udgifterne mellem kommunerne, bl.a. fordi der er forskelle i befolkningssammensætningen. I udligningssystemet indgår aldersbestemte udgifter, men den nye fordeling af udgifterne kan først indgå i udligningssystemet fra og med 2018. Så selvom vi rigtig gerne vil ud over stepperne, så er vi nødt til at vente til 2018, siger han.

Gennemsigtighed og budgetsikkerhed
Med justeringen opnår kommunerne også en række justeringer, der har mere teknisk karakter, men som har stor betydning for kommunernes budgetsikkerhed.

Først og fremmest vil regionernes tilskyndelse til hele tiden at øge aktiviteten blive svækket markant.

Derudover er det aftalt, at når kommunerne inden for en region betaler mere i medfinansiering end aftalt, bliver pengene ført tilbage til kommunerne i den pågældende region. Sådan har det ikke været hidtil, hvor de tilbageførte penge er blevet fordelt til alle kommuner i landet.

Det har gjort økonomien i de enkelte kommuner alt for uigennemskuelig og usikker. Derfor er Martin Damm tilfreds med, at tilbagebetalingen bliver mere målrettet:
– Den ny tilbagebetalingsordning er mere enkel og gennemsigtig. Fremover skal kommunerne alene følge udviklingen i egen region, som man også har den løbende dialog med, siger Martin Damm.

FAKTA:
KL og regeringen har aftalt fire markante justeringer af den kommunale medfinansiering:

Differentiering af taksterne for medfinansiering på alder
Et reduceret regionalt incitament til aktivitet
En mere målrettet tilbagebetaling af KMF til kommunerne
Én opkrævning af KMF pr. indlæggelse

Differentiering af taksterne for medfinansiering på alder (startende med gruppen med størst medfinansiering):

+80-årige
0-2-årige
65-79-årige
3-64-årige

Forfatter

Related posts

Top