Slidt brovægt skal udskiftes

Den gamle brovægt på havnen i Nykøbing er nu så slidt, at den skal skiftes ud hvis havnens servicetilbud skal opretholdes.

Ved sidste eftersyn blev det konstateret, at de bærende stålbjælker under brodækket er begyndt at deformere. En udskiftning er derfor ved at være på høje tid.

Brovægten, der beskrives som “ældre end mands minde”, vejer langt størstedelen af det gods, der går over kajen. Vejningen betales af kunderne, og sidste år blev der vejet gods for næsten 180.000 kroner.

Det er dog langt fra nok til at kunne dække udgiften til udskiftningen, som Morsø Kommune har indhentet to tilbud på.

Holstebro Vægtservice er kommet med det billigste tilbud, som lyder på 475.000 kroner.

Udgiften foreslås finansieret af havnepulje 2019, hvor der resterer 775.000 kr.

Forfatter

Related posts

Top