Slagsmål om udvidelse af landbrug på Ejerslev Lyng

Det bliver nu kommunalbestyrelsen på Mors at tage stilling, om en landmand på Ejerslevvej skal have tilladelse til at lovliggøre en større produktion af smågrine end han oprindeligt har tilladelse til.

Teknik og Miljø konstaterede på et tilsyn i maj 2016, at der havde været en overproduktion af smågrise på ejendommen over en periode på 2,5 år. Forholdet blev indskærpet, og ejeren indsendte den 22. juli 2016 en ansøgning om godkendelse af den ulovlige produktion, samt en yderligere udvidelse til cirka 227 dyreenheder mod de tidligere tilladte cirka 160 dyreenheder.

Der er indkommet 26 indsigelser fra blandet sommerhusejere på Ejerslev Lyng om 17 forhold, og da Teknik- & Miljøudvalget er splittet i sagen, skal den afgøres på kommunalbestyrelsesmødet den 1. maj.

Foto : Danish Crown

Forfatter

Related posts

Top