Skolepolitik har betydning for forældres kryds

Når danskerne imorgen går i stemmeboksene, så er der et overvejende flertal af forældrene, der blandt andet sætter deres kryds på baggrund af den skolepolitik, som partierne fører.

69 procent af de adspurgte i en undersøgelse, som Epinion har lavet for Danmarks Lærerforening, svarer, at kandidaternes skolepolitik har enten stor betydning eller nogen betydning for deres kryds.

– Folkeskolen har måske ikke fyldt så meget i denne valgkamp, når kandidaterne har fremlagt deres politiske planer for den kommende valgperiode. Men vores undersøgelse viser, at skolepolitik i høj grad er noget, der optager de danske forældre. Det bør den kommende regering huske på, når de sætter sig til rette i ministerkontorerne, siger Anders Bondo Christensen, formand i Danmarks Lærerforening.

Anders Bondo Christensen. Foto: Sarah Bender

Epinion har spurgt 1034 forældre til børn i folkeskolen om, hvor stor betydning partiernes/kandidaternes skolepolitik har for, hvor de sætter deres kryds. 22 procent svarer, at det har stor betydning. 47 procent af de adspurgte svarer nogen betydning. Derudover mener 73 procent af forældrene, at skoleområdet ikke har været prioriteret højt nok de seneste fire år.

Siden 2009 er antallet af lærerstillinger faldet med 16 procent, mens elevtallet “kun” er faldet med syv procent. Det vil sige, at kommunerne har nedlagt ni procent flere lærerstillinger, end hvad der kan begrundes med faldende elevtal.

Forfatter

Related posts

Top