Skolelederrokade faldet på plads i Thy

Børne- og Familieforvaltningen har sat navn på, hvem der skal lede kommunens folkeskoler fra den 1. august 2015. Seks skoler får ny leder.

Hannæsskolen, Spor 10, Hanstholm, Hillerslev, Snedsted, og Bedsted Skoler får ny leder fra den 1. august 2015.

Flere skoler i Thisted Kommune har gennem en periode haft en konstitueret leder, fordi Børne- og Familieforvaltningen ikke har ønsket at fastansætte skoleledere, mens strukturen på folkeskoleområdet endnu var uafklaret. Men nu er der sat navn på, hvem der skal lede kommunens folkeskoler fra den 1. august 2015.

– Vi har været igennem en grundig proces, hvor hver skoleleder har haft mulighed for at komme med sine ønsker til sit fremtidige job. Disse ønsker har jeg forsøgt at imødekomme i det omfang, det har været muligt, fortæller undervisningschef Hanne Toft Andersen.

Hun har gennemført samtaler med alle skoleledere for at få skolelederkabalen til at gå op, og de berørte skolebestyrelser har alle haft lejlighed til at mødes med den nye leder. Dette skete på et møde, hvor direktøren og undervisningschefen deltog.

– Der er desværre ikke blevet plads til alle konstituerede ledere i den endelige rokade. Vi har fået et stærkt hold af dygtige ledere, som er parate til de udfordringer, der venter, og det er jo kun en fordel, at vi har flere dygtige ledere klar, når vi får brug det, fortæller Hanne Toft Andersen.

Hun understreger, at ledelsesopgaven har udviklet sig med Folkeskolereformen, og det stiller større krav til skoleledelse. Når både lærere og ledelse skal tænke læring på helt nye måder, er det afgørende, at lederen trives med sit job, så han eller hun kan yde den bedste støtte til sine medarbejdere. Det er baggrunden for, at selv de mindste skoler får et ledelsesteam bestående af både en skoleleder og en afdelingsleder, så ingen er eneste leder på en skole.

Nye skoleledere pr. 1. august 2015
Hannæsskolen
Johannes Nicolajsen (pt. skoleleder på Hanstholm Skole)

Hanstholm Skole
Tom Pedersen (pt. skoleleder på Bedsted Skole)

Hillerslev Skole
Jack Soleng (pt. viceskoleleder på Bedsted Skole)

Snedsted Skole
Birthe Hjortdal (pt. konstitueret Skoleleder på Spor 10)

Spor 10
Thomas Frost Andersen (pt. skoleleder på Snedsted Skole)

Bedsted Skole
Lise-Lotte Henriksen (pt. skoleleder på Østerild Skole)

Forfatter

Related posts

Top