Skills: Lokale SOSU-elever klar til de regionale mesterskaber

Mie Morsing Jespersen og Pernille Norman fra Social- og Sundhedskolen STV’s afdeling i Thisted er med når de regionale mesterskaber i Skills for SOSU’er afvikles i Aalborg i morgen.

Konkurrencen foregår som et rollespil, hvor skuespillere agerer borgere/patienter, hvor så eleverne parvis arbejder sammen om at løse en helhedsorienteret pleje- og omsorgsopgave. Eleverne har kendt casen i ca. tre uger før konkurrencen, mens den endelige opgavebeskrivelse først udleveres ved konkurrencens start. Her har de to elevpar så i alt 45 min. til at løse opgaven.

Måden eleverne løser opgaven på bliver bedømt af dommere, som giver point for blandt andet planlægning, samarbejde, hygiejne, ergonomi, sikkerhed, etik og ikke mindst holdninger.

Det er SkillsDenmark der arrangerer de årlige danmarksmesterskaber for erhvervsuddannelser. SkillsDenmark er også den danske organisation, der sender unge danske lærlinge og elever af sted til de store internationale konkurrencer WorldSkills og EuroSkills.

Derudover arbejder SkillsDenmark for at fremme erhvervsuddannelsernes image.

Forfatter

Related posts

Top